Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Infographics: Các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế 5 năm và 10 năm

07-04-2021

(TBTCO) - Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao.

chỉ tiêu1

chỉ tiêu 2


http://thoibaotaichinhvietnam.vn/

Lượt xem: 2502

Thống kê truy cập

Đang truy cập:312

Tổng truy cập: 2442437