Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Hưởng ứng ngày tiêu dùng Việt Nam năm 2023 “THÔNG TIN MINH BẠCH - TIÊU DÙNG AN TOÀN"!

01-03-2023

Hưởng ứng ngày tiêu dùng Việt Nam năm 2023 “THÔNG TIN MINH BẠCH - TIÊU DÙNG AN TOÀN"!

Ngày 15/3 hàng năm được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam theo Quyết định số 1035/QĐ-TTg.