Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Hướng dẫn thực hiện các biện pháp tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 ngành Công Thương

25-10-2021

Hướng dẫn thực hiện các biện pháp tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 ngành Công Thương

Thực hiện Văn bản số 5412/UBND-VX ngày 22/10/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện các biện pháp tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Cùng ngày, Sở Công Thương đã ban hành Công văn số 2421/SCT-VP về việc thực hiện các biện pháp tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 đối với các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, cá nhân thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Công Thương.

Có 06 nhóm các lĩnh vực, đối tượng sẽ thực hiện các biện pháp tại từng cấp độ dịch do ngành Công Thương hướng dẫn, bao gồm:

Nhóm 1: Đối với lĩnh vực hoạt động, sản xuất. kinh doanh, dịch vụ của các nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp trong cụm công nghiệp

Nhóm 2: Đối với hậu kiểm phương án hoạt động trong tình hình mới và công tác phòng chống dịch của các nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp trong cụm công nghiệp

Nhóm 3: Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ bao gồm trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích, chợ đầu mối

Nhóm 4:  Đối với nhà hàng/quán ăn

Nhóm 5: Đối với chợ truyền thống

Nhóm 6: Đối với hoạt động bán hàng rong, vé số dạo,...

Theo đó, trên lĩnh vực công nghiệp, Sở hướng dẫn các các doanh nghiệp phải xây dựng phương án, kế hoạch hoạt động trong tình hình mới kèm theo phương án phòng chống dịch gửi về Sở Công Thương trước khi đi vào hoạt động để phục vụ công tác theo dõi, quản lý, hậu kiểm; đồng thời, doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch COVID-19, v.v…

Trên lĩnh vực thương mại, Sở hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ, nhà hàng/quán ăn, chợ truyền thống phải có phương án, cam kết và triển khai thực hiện các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 đúng quy định: thiết lập điểm kiểm dịch; tuân thủ quy tắc 5K, quét mã QR; tiêm vắc xin, xét nghiệm đúng hướng dẫn của Bộ Y tế). Đảm bảo các tiêu chí theo Quyết định 2225/QĐ-BCĐQG…

Khách hàng thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trước khi vào mua sắm tại cửa hàng tiện ích

Đối với hoạt động bán hàng rong, vé số dạo,... theo đó, ở cấp độ 2 hoạt động này phải đảm bảo các điều kiện như: Tiêm vắc xin, xét nghiệm đúng hướng dẫn của Bộ Y tế và đảm bảo các điều kiện cần thiết để hoạt động đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 (khai báo y tế, quá trình di chuyển, quy tắc 5K…); Bán hàng rong phải thực hiện đăng ký và quét mã QR tại điểm bán hàng; Từng người bán vé số dạo phải có mã QR riêng, thực hiện quét mã QR trong quá trình đến và đi, v.v..., ở cấp độ 3,4, hoạt động sẽ ngưng hoạt động.

Sở Công Thương yêu cầu các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, cá nhân thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Công Thương chủ động, tự chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các biện pháp, quy định đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 linh hoạt, kịp thời, phù hợp nhằm đảm bảo cho công tác phòng, chống dịch đạt hiệu quả cao nhất. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các đơn vị kịp thời báo cáo về Sở Công Thương để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.

(Nội dung chi tiết tại Công văn đính kèm).

/documents/296837/1457606/VP._trien_khai_128__doanh_nghiep_Cong_Thuong.pdf/fefbea52-db61-4188-a402-43ea17c7190d

                                                                           


Kim Cúc

Lượt xem: 3362

Thống kê truy cập

Đang truy cập:789

Tổng truy cập: 7363118