Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Ngày 22/9/2020, Bộ Công Thương đã ban hành Công văn số 7088/BCT-ĐL hướng dẫn một số trường hợp cụ thể liên quan đến lắp đặt và đấu nối điện mặt trời mái nhà.

Ngày 06/4/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam, trên cơ sở đó Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 18/2020/TT-BCT ngày 17/7/2020 quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời, trong đó có các quy định về phát triển điện mặt trời mái nhà.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện còn có một số nội dung chưa được hiểu đầy đủ, để đảm bảo việc phát triển điện mặt trời mái nhà được thực hiện đồng bộ, ngày 22/9/2020, Bộ Công Thương đã ban hành văn bản số 7088/BCT-ĐL hướng dẫn thực hiện phát triển điện mặt trời mái nhà.

 

Bộ Công Thương ban hành văn bản số 7088/BCT-ĐL ngày 22/9/2020 hướng dẫn thực hiện phát triển điện mặt trời mái nhà


Đối với trường hợp nhiều hệ thống điện mặt trời mái nhà có tổng công suất trên 01 MW (mỗi hệ thống có công suất không quá 01 MW) trên 01 địa điểm (trên cùng một mảnh đất hoặc mái nhà khu công nghiệp) được đấu nối trực tiếp hoặc gián tiếp, của một hoặc nhiều nhà đầu tư; một chủ đầu tư mua lại nhiều hệ thống điện mái nhà nằm liền kề nhau có tổng công suất trên 01 MW, trường hợp này mỗi hệ thống điện mặt trời mái nhà được ký hợp đồng mua bán điện riêng biệt và được miễn trừ giấy phép hoạt động điện lực.Tại văn bản này, Bộ Công Thương đã dẫn chiếu định nghĩa hệ thống điện mặt trời mái nhà và dẫn chiếu khái niệm về công trình xây dựng theo các quy định tại Luật Xây dựng năm 2014; nhà, kết cấu dạng nhà của công trình xây dựng theo Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng và cũng lưu ý thêm về mái nhà của công trình xây dựng cần phù hợp với công năng, mục đích sử dụng của công trình xây dựng; công trình chăn nuôi, trồng trọt, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản và các công trình nông nghiệp khác theo Thông tư số 02/2020/TT-BNNPTNT ngày 28/02/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đối với hệ thống điện mặt trời mái nhà của công trình chăn nuôi, trồng trọt, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản và các công trình nông nghiệp khác, để phù hợp với quy định tại Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg, công trình xây dựng trang trại phải có mái, mái nhà của trang trại cần phù hợp với công năng, loại hình trang trại.

Đối với trường hợp chủ đầu tư tận dụng mái nhà của văn phòng làm việc, nhà điều hành, nhà bếp, nhà nghỉ, nhà để xe, nhà xưởng, nhà kho chứa vật liệu trong khuôn viên dự án điện mặt trời, nhà máy thủy điện, nhiệt điện để đầu tư điện mặt trời mái nhà và đề nghị lắp công tơ, ký hợp đồng mua bán điện riêng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) được thực hiện ký hợp đồng mua bán điện nếu thấy phù hợp với quy định về hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg và Thông tư số 18/2020/TT-BCT.

Đối với trường hợp: (i) điện mặt trời có công suất không quá 01 MW nhưng không lắp trên mái nhà của công trình xây dựng có công năng độc lập; (ii) hệ thống điện mặt trời của trang trại chăn nuôi, trồng trọt… với công suất trên 01 MW hoặc trên 1,25 MWp; (iii) hệ thống điện mặt trời đấu nối vào cấp điện áp trên 35 kV; thì không được áp dụng giá bán điện đối với hệ thống điện mặt trời mái nhà theo quy định tại Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg.

Đối với các dự án điện mặt trời mái nhà có công suất lớn hơn 01 MW; đầm nuôi trồng thủy hải sản, trang trại trồng trọt, chăn nuôi… sử dụng chính tấm pin quang điện làm mái, Bộ Công Thương sẽ đề xuất Thủ tướng xem xét có cơ chế ưu đãi sau năm 2020

 

Hệ thống điện mặt trời trên mái nhà người dân tại Thành phố mới Bình Dương

Tại văn bản này, Bộ Công Thương đã dẫn chiếu định nghĩa hệ thống điện mặt trời mái nhà và dẫn chiếu khái niệm về công trình xây dựng theo các quy định tại Luật Xây dựng năm 2014; nhà, kết cấu dạng nhà của công trình xây dựng theo Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng và cũng lưu ý thêm về mái nhà của công trình xây dựng cần phù hợp với công năng, mục đích sử dụng của công trình xây dựng; công trình chăn nuôi, trồng trọt, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản và các công trình nông nghiệp khác theo Thông tư số 02/2020/TT-BNNPTNT ngày 28/02/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đối với hệ thống điện mặt trời mái nhà của công trình chăn nuôi, trồng trọt, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản và các công trình nông nghiệp khác, để phù hợp với quy định tại Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg, công trình xây dựng trang trại phải có mái, mái nhà của trang trại cần phù hợp với công năng, loại hình trang trại.

Đối với các vướng mắc liên quan đến điều kiện kinh doanh, quản lý thuế, hóa đơn của các đối tượng có hệ thống điện mặt trời mái nhà, Bộ Công Thương đề nghị EVN xin ý kiến và hướng dẫn từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính.

Như vậy, hướng dẫn của Bộ Công Thương là khá rõ ràng và hoàn toàn tuân thủ Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 06/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam và Thông tư số 18/2020/TT-BCT ngày 17/7/2020 của Bộ Công Thương quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời.


Công Danh - Văn phòng Sở

Lượt xem: 1054

Thống kê truy cập

Đang truy cập:71

Tổng truy cập: 472479