Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Hướng dẫn doanh nghiệp sản xuất thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP của Bộ Công Thương thực hiện đăng ký xuất khẩu vào Trung Quốc

18-03-2022

Hướng dẫn doanh nghiệp sản xuất thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP của Bộ Công Thương thực hiện đăng ký xuất khẩu vào Trung Quốc

Ngày 09/03/2022 Bộ Công Thương đã ban hành Công văn số 1179/BCT-KHCN về việc hướng dẫn doanh nghiệp sản xuất thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP của Bộ Công Thương thực hiện đăng ký xuất khẩu vào Trung Quốc, gửi các Sở Công Thương và Ban Quản lý an toàn thực phẩm của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn doanh nghiệp về đề nghị xác nhận phục vụ xuất khẩu.

Từ năm 2022, theo quy định của Tổng cục Hải Quan Trung Quốc (GACC), việc đăng ký doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu vào Trung Quốc được thực hiện trực tuyến trên Website của Tổng cục Hải quan Trung Quốc (https://cifer.singlewindow.cn). Theo đó, doanh nghiệp xuất khẩu các sản phẩm thực phẩm: chất béo và dầu thực vật; sản phẩm bột ngũ cốc và mạch nha chế biến; các loại bánh có nhân phải đăng ký mở tài khoản và có thể bắt đầu thực hiện đăng ký sản phẩm mong muốn xuất khẩu vào Trung Quốc sau khi tài khoản được lập tại website trên.

Hình ảnh minh họa: các sản phẩm chất béo và dầu thực vật; sản phẩm bột ngũ cốc và mạch nha chế biến; các loại bánh có nhân

Để có cơ sở công bố, xác nhận sự đáp ứng của doanh nghiệp xuất khẩu với quy định an toàn thực phẩm của Trung Quốc và Việt Nam (Phụ lục 1), Sở Công thương đề nghị các doanh nghiệp xuất khẩu thực phẩm trên địa bàn tỉnh gửi văn bản đề nghị kèm theo Bản thuyết minh (Phụ lục 2) về Bộ Công Thương (Vụ Khoa học và Công nghệ). Thông tin chi tiết xin liên hệ: Ông Nguyễn Mạnh Thắng, Vụ Khoa học Công nghệ – Bộ Công Thương. Điện thoại: 02422.202.412. Email: thangngm@moit.gov.vn

 Trong thời gian 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị, Bộ Công Thương sẽ rà soát thông tin, công bố với Tổng cục Hải quan Trung Quốc về sự đáp ứng của doanh nghiệp đối với quy định an toàn thực phẩm của Trung Quốc và Việt Nam. Trong trường hợp cần thiết, Bộ Công Thương tiến hành kiểm tra việc chấp hành quy định an toàn thực phẩm, lấy mẫu kiểm nghiệm sản phẩm trong quá trình sản xuất thực phẩm xuất khẩu. Doanh nghiệp trực tiếp theo dõi quá trình đăng ký và nhận phản hồi của Bộ Công Thương và Tổng cục Hải quan Trung Quốc trên website.

Xem chi tiết công văn tại đây.

/documents/296837/1457606/1_BCT_2022_1179.pdf/5e5e8ffc-90d8-44b8-b831-3fee37d05624

 


Anh Thư – QLCN

Lượt xem: 1267

Thống kê truy cập

Đang truy cập:420

Tổng truy cập: 8587761