Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Hội thảo tăng trưởng doanh thu cho bán lẻ đa kênh trên sàn Thương mại mại điện tử

13-05-2022

Hội thảo tăng trưởng doanh thu cho bán lẻ đa kênh trên sàn Thương mại mại điện tử

Bình Dương sau gần 2 năm trãi qua đại dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế của tỉnh, để đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 và phục hồi kinh tế sau đại dịch, Tỉnh đã có nhiều biện pháp thúc đẩy nền công nghiệp cũng như thương mại dịch vụ góp phần phát triển nền kinh tế tỉnh nhà. Một trong những biện pháp cấp thiết hiện nay, việc xây dựng thị trường Thương mại điện tử tại Bình Dương và hỗ trợ doanh nghiệp bắt kịp đà phát triển, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, cơ sở sản xuất. Uỷ ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Công Thương xây dựng Sàn Thương mại điện tử với nhiệm vụ liên kết, giao lưu, hợp tác giữa các thành phần kinh tế và người tiêu dùng, triển khai các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp từ khi bắt đầu tham gia đến lúc kinh doanh, hoạt động trên môi trường trực tuyến.