Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Hội nhập: Hội nghị “NĂM ĐẦU THỰC THI UKVFTA”

18-03-2022

Hội nhập: Hội nghị “NĂM ĐẦU THỰC THI UKVFTA”

Việt Nam ký kết Hiệp định Thương mại tự do với Vương Quốc Anh (gọi tắt là Hiệp định UKVFTA) chính thức có hiệu lực từ ngày 01/5/2021. Vào ngày 15/3/2022, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị “Năm đầu tiên thực thi UKVFTA” nhằm đánh thành tựu đạt được và những khó khăn, thách thức trong năm đầu tiên thực thi Hiệp định UKVFTA trong bối cảnh đại dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, để từ đó đề xuất những giải pháp, phương hướng thực thi và tận dụng UKVFTA hiệu quả hơn trong thời gian tới.