Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN VÙNG ĐÔNG NAM BỘ ĐẾN NĂM 2030

28-11-2022

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN VÙNG ĐÔNG NAM BỘ ĐẾN NĂM 2030

Sáng ngày 26/11, tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.