Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade
Thứ hai, ngày 3 tháng 2 năm 2018

Hội nghị tập huấn chính sách khuyến công tại Huyện Dầu Tiếng

29-09-2016

Thực hiện tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2015 – 2020 về đẩy mạnh hỗ trợ phát triển các huyện, thị phía Bắc.

Thực hiện tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2015 – 2020 về đẩy mạnh hỗ trợ phát triển các huyện, thị phía Bắc. Ngày 28/9/2016, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bình Dương (sau đây gọi tắt là Trung tâm) phối hợp với Phòng Kinh tế huyện Dầu Tiếng đã tổ chức lớp “Tập huấn chính sách khuyến công” cho các cán bộ phụ trách khuyến công công tác tại các xã, phường, thị trấn và các cơ sở công nghiệp nông thôn đang hoạt động trên địa bàn Huyện. Đây cũng là dịp đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác khuyến công, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đề án, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung tâm với địa phương trong việc triển khai thực hiện các đề án khuyến công.


 
Bà Nguyễn Thúy Hằng – Phó giám đốc trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bình Dương phát biểu tại buổi tập huấn
Tại buổi tập huấn, các đại biểu được cán bộ chuyên môn của Trung tâm giới thiệu và phổ biến một số nội dung của: Nghị định 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công; Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 7/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Chương trình khuyến công giai đoạn 2016 – 2020 của tỉnh Bình Dương; Trình tự xây dựng kế hoạch cũng như phương pháp tổ chức thực hiện một số dạng đề án khuyến công.
 


Báo cáo viên ông Trần Anh Tuấn – Phó Trưởng phòng Khuyến công
Sau buổi tập huấn, các đại biểu đã nắm bắt được các chính sách hỗ trợ từ chương trình khuyến công của địa phương, cũng như trung ương. Thông qua hình ảnh minh họa các đề án mà Trung tâm đã thực hiện trong thời gian vừa qua, buổi tập huấn đã đón nhận sự phản hồi tích cực của đại biểu thể hiện qua nhiều câu hỏi, thắc mắc... Những đại biểu này hứa hẹn sẽ là những vệ tinh góp phần tuyên truyền sâu rộng hơn nữa chính sách khuyến công. Cũng trong buổi tập huấn sẽ giúp các cán bộ phụ trách khuyến công ở địa phương, lên kế hoạch rà soát, tìm hiểu nhu cầu phát triển sản xuất của các cơ sở công nghiệp nông thôn đang hoạt động trên địa bàn, từ đó phối hợp với Trung tâm tiến hành hỗ trợ... Đây cũng là việc làm thiết thực góp phần vào sự phát triển công nghiệp của địa phương, đóng góp vào thành công chung của công cuộc xây dựng nông thôn mới. 
 
Giải đáp thắc mắc của học viên