Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền ,và triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối các Cơ quan, và Doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025

17-11-2020

Sáng 17/11/2020, Đảng bộ Sở Công Thương tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 đến toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng và người lao động, nhằm cụ thể hóa các chương trình hành động sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Thanh Toàn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Sở triển khai các nội dung, cụ thể gồm: Tình hình tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025; những nội dung chính Văn kiện trình Đại hội; các Chương trình hành động trong nhiệm kỳ 2020-2025; danh sách Ban Chấp hành, Ban Thường vụ nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Quang cảnh Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết

Đại hội khẳng định, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp đã nỗ lực, phấn đấu vượt qua khó khăn, lãnh đạo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ do Tỉnh ủy giao và các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ VI của Đảng bộ đề ra. Đồng thời, xây dựng các mục tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ 2020-2025:

- 100% đảng viên được nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

- Phấn đấu hàng năm có 100% các chi, đảng bộ cơ sở được xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ; 90% đảng viên trở lên Hoàn thành tốt nhiệm vụ; số chi, đảng bộ cơ sở và đảng viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo theo quy định; Đảng bộ Khối được Tỉnh ủy đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

- Tổ chức 20 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng; 10 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới; 05 lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh đối tượng 4; 02 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng; phối hợp tổ chức ít nhất 03 lớp Trung cấp lý luận chính trị.

- Thành lập 20 tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước; kết nạp 1.800 đảng viên mới, trong đó có ít nhất 300 đảng viên trong doanh nghiệp ngoài nhà nước.

- Thành lập 25 tổ chức Đoàn - Hội; phát triển đoàn viên, hội viên đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu theo đề án của tỉnh giao.

- Kiểm tra, giám sát 60% số chi, đảng bộ cơ sở trở lên; 100% chi, đảng bộ thực hiện hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hàng năm.

Đ/c Nguyễn Thanh Toàn - TUV, Bí thư Đảng ủy triển khai Nghị quyết

 Sau Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Toàn giao Ban Chấp hành Đảng bộ căn cứ nội dung được quán triệt, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025; lựa chọn, xác định những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để chỉ đạo thực hiện trong từng năm và toàn khóa đạt hiệu quả cao nhất./.


Công Danh - Văn phòng Sở

Lượt xem: 1890

Thống kê truy cập

Đang truy cập:1480

Tổng truy cập: 8372321