Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Hội nghị Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Bình Dương

31-03-2023

Hội nghị Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm tạo môi trường thuận lợi trong sản xuất, kinh doanh và thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, triển khai đồng bộ, hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các chính sách có liên quan