Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Hội chợ Nông sản thực phẩm an toàn Thành phố Hà Nội 2023 – Cơ hội quảng bá sản phẩm sạch

22-03-2023

Hội chợ Nông sản thực phẩm an toàn Thành phố Hà Nội 2023 – Cơ hội quảng bá sản phẩm sạch

Nhằm kích cầu nội địa, tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng chủ động thích ứng, linh hoạt, góp phần hồi phục nhanh, phát triển bền vững, Sở Công Thương Hà Nội tổ chức Hội chợ nông sản thực phẩm an toàn thành phố Hà Nội năm 2023. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp trực tiếp giới thiệu các mô hình sản xuất cũng như các sản phẩm thực phẩm an toàn tới người tiêu dùng.