Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Hoạt động mua bán hàng hoá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn Bình Dương

22-02-2022

Hoạt động mua bán hàng hoá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn Bình Dương

Hoạt động mua bán hàng hoá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn Bình Dương

Từ ngày 15 tháng 01 năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 09/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Sở Công Thương thực hiện nhiệm vụ quản lý và cấp giấy phép hoạt động này. Qua 4 năm thực hiện việc quản lý và cấp giấy phép kinh doanh, giấy phép lập cở sở bán lẻ; nhìn chung, tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đều tuân thủ các quy định của pháp luật.

Tính đến nay, Sở Công Thương đã cấp được 172 giấy phép (GP) kinh doanh (cấp mới 52 GP, điều chỉnh 73 GP, cấp lại 02 GP)  và  12 Giấy phép cơ sở bán lẻ (cấp mới 5 GP,  điều chỉnh 6 GP, cấp lại 1 GP). Trong đó, có 79 doanh nghiệp thực hiện quyền phân phối bán lẻ không gắn với lập cơ sở bán lẻ, 03 quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn hàng hóa, 01 quyền phân phối bán lẻ hàng hóa, 02 Cho thuê hàng hóa, không bao gồm cho thuê tài chính, có 01 Cung cấp dịch vụ trung gian thương mại

Hình. Một cửa hàng của doanh nghiệp có cơ sở bán lẻ

Trong thời gian qua, các doanh nghiệp hầu hết thực hiện đúng nghĩa vụ thuế, tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan… Đến nay, Sở Công Thương chưa nhận được thông tin vi phạm của các doanh nghiệp đã cấp phép từ các ngành có liên quan.

Việc hoạt động quản lý trên, Sở Công Thương có một số giải pháp nâng cao hoạt động quản lý trong thời gian tới là cần có sự đồng bộ cơ sở dữ liệu Quốc gia về đầu tư và đăng ký doanh nghiệp cho ngành Công Thương để việc quản lý hoạt động bán lẻ của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài chính xác và kịp thời. Đồng thời, kiến nghị Bộ Công Thương quy định thêm loại hình cơ sở bán lẻ cụ thể ngoài các loại hình trung tâm thương mại, siêu thị, siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi và bãi bỏ nội dung giải trình nguồn vốn, phương án huy động vốn, chỉ cần chứng minh bằng tài liệu tài chính của các tổ chức tài chính hoặc tài liệu chứng minh đã góp vốn theo dự án đầu tư. Ngoài ra, để nâng cao trong công tác quản lý, đề nghị Bộ Công Thương trao dồi đội ngũ cán bộ công chức về công tác chuyên môn, cũng như công tác thanh tra, kiểm tra để quản lý các doanh nghiệp cơ sở bán lẻ, hoạt động mua bán hàng hóa của các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

     


Thế Phương – P.QLTM

Lượt xem: 2525

Thống kê truy cập

Đang truy cập:401

Tổng truy cập: 8576768