Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn phát triển bền vững

17-05-2021

Theo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Phát triển công nghiệp (Sở Công thương), giai doạn 2021-2025, trung tâm nỗ lực hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp.

Theo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Phát triển công nghiệp (Sở Công thương), giai doạn 2021-2025, trung tâm nỗ lực hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. Đồng thời, trung tâm sẽ xây dựng các mô hình thí điểm về áp dụng sản xuất sạch hơn, xây dựng hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường.

Cụ thể, trung tâm sẽ hỗ trợ từ 55 đến 80 cơ sở công nghiệp nông thôn ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ vào sản xuất; hỗ trợ xây dựng từ 5 đến 10 mô hình trình diễn kỹ thuật để phổ biến sản phẩm mới, công nghệ mới; hỗ trợ xây dựng hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường cho ít nhất 5 cơ sở CNNT.


http://m.baobinhduong.vn/

Lượt xem: 1660

Thống kê truy cập

Đang truy cập:220

Tổng truy cập: 4148968