Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

HĐND tỉnh khóa IX, Kỳ họp thứ 10: Thông qua Nghị quyết quy định các nội dung chi, mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Bình Dương

30-07-2019

Sau gần 3 ngày làm việc nghiêm túc, sáng 26-7, Kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh Bình Dương khóa IX đã họp phiên bế mạc. Tại phiên làm việc, các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua 25 nghị quyết, trong đó có “Nghị quyết quy định nội dung, mức chi hỗ trợ các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Bình Dương”.

Để đạt mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và mục tiêu phát triển bền vững, bên cạnh việc chú trọng phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn, công nghiệp chủ lực, cũng cần ý thức được vai trò và đóng góp không nhỏ của công nghiệp nông thôn (CNNT), trong đó kinh phí khuyến công của Nhà nước đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ, tác động, kích thích các cơ sở CNNT (doanh nghiệp vừa và nhỏ, Tổ hợp tác, Hợp tác xã, Hộ kinh doanh) có thêm nguồn lực để đầu tư vào phát triển sản xuất, qua đó góp phần phát triển công nghiệp nói chung.

Nhằm cụ thể hóa các nội dung chi và mức chi một cách rõ ràng cho phù hợp với địa phương và áp dụng hỗ trợ thiết thực nhất đến các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) đang hoạt động sản xuất trên địa bàn. Góp phần hỗ trợ, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp một cách bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Theo đó, HĐND đã nhất trí thông qua một số nội dung chi và mức chi cụ thể như sau:

1. Mức chi tổ chức bình chọn và trao giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, cấp huyện:

- Chi tổ chức bình chọn, trao giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, huyện. Mức chi hỗ trợ không quá 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng)/lần đối với cấp tỉnh và không quá 50.000.000 đồng (năm mươi triệu đồng)/lần đối với cấp huyện.

- Chi thưởng cho sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được bình chọn bao gồm: Giấy chứng nhận, khung, kỉ niệm chương và tiền thưởng. Đạt giải cấp tỉnh không quá 4.000.000 đồng (bốn triệu đồng)/sản phẩm; đạt giải cấp huyện không quá 3.000.000 đồng (ba triệu đồng)/sản phẩm.

2. Chi hỗ trợ để thành lập hội, hiệp hội ngành nghề trên địa bàn tỉnh. Mức hỗ trợ tối đa 30% chi chí thành lập, nhưng không quá 40.000.000 đồng (bốn mươi triệu đồng)/hội, hiệp hội.

3. Chi hỗ trợ đầu tư các phòng trưng bày để giới thiệu, quảng bá sản phẩm tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Phát triển công nghiệp và cơ sở công nghiệp nông thôn:

- Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Phát triển công nghiệp: Chi phí mua sắm ban đầu trang thiết bị, dụng cụ quản lý dùng để trưng bày. Mức hỗ trợ tối đa không quá 250.000.000 đồng (hai trăm năm mươi triệu đồng)/phòng trưng bày.

- Cơ sở công nghiệp nông thôn có sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh: Chi phí mua sắm ban đầu trang thiết bị, dụng cụ quản lý dùng để trưng bày. Mức hỗ trợ tối đa không quá 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng)/phòng trưng bày.

- Cơ sở công nghiệp nông thôn có sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện: Chi phí mua sắm ban đầu trang thiết bị, dụng cụ quản lý dùng để trưng bày. Mức hỗ trợ tối đa không quá 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng)/phòng trưng bày.

4. Nguồn kinh phí chi hỗ trợ sử dụng từ nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế do ngân sách cấp tỉnh; ngân sách cấp huyện cấp hàng năm để thực hiện các hoạt động khuyến công trên địa tỉnh Bình Dương.

Đại biểu biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết

Đây là Nghị quyết quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để thực hiện tốt các hoạt động khuyến công của tỉnh trong thời gian tới và tạo bước đột phá trong việc khuyến khích, hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn góp phần vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, ông Võ Văn Minh - Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh khoá IX đã hoàn thành nội dung, chương trình làm việc. Sau Kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành và đại biểu HĐND tỉnh tuyên truyền sâu rộng đến cử tri và nhân dân trong tỉnh về kết quả Kỳ họp, đặc biệt là các quy định, chính sách mới. Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu, các đại biểu căn cứ vào nhiệm vụ được phân công thực hiện tốt chức năng giám sát việc thực hiện các Nghị quyết và việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. UBND tỉnh và các cấp, các ngành tập trung triển khai các Nghị quyết HĐND tỉnh vừa thông qua, thực hiện hiệu quả các giải pháp trong chỉ đạo, điều hành nhằm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019.

 


Thống kê truy cập

Đang truy cập:77

Tổng truy cập: 13813