Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Giao ban Xúc tiến thương mại với các thị trường ngoài nước

02-08-2022

Giao ban Xúc tiến thương mại với các thị trường ngoài nước

Nhằm cập nhật các yêu cầu xúc tiến thương mại của các địa phương, hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp, đồng thời tạo diễn đàn phổ biến thông tin, chính sách, các quy định, tiêu chuẩn, điều kiện xuất nhập khẩu và cơ hội thị trường nước ngoài phục vụ công tác điều hành hoạt động xúc tiến thương mại và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển kinh doanh. Ngày 29/7/2022, ông Nguyễn Hồng Diên-Bộ trưởng Bộ Công Thương đã chủ trì Hội nghị giao ban Xúc tiến thương mại với các thị trường ngoài nước tháng 7/2022, với hơn trên 500 đại biểu tham dự gồm các đơn vị Xúc tiến Thương mại, tham tán, thương vụ, đại diện các Sở Công Thương theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

 

Ông Nguyễn Hồng Diên - Bộ trưởng Bộ Công Thương phát biểu khai mạc tại hội nghị

Theo ông Vũ Bá Phú – Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại đã báo cáo tổng hợp về công tác Xúc tiến thương mại phát triển thị trường xuất khẩu với sự phối hợp của hệ thống Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài trong 7 tháng đầu năm 2022. Trong đó, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá tiếp tục đà tăng trưởng cao với kim ngạch đạt trên 435 tỷ USD, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước (trong đó xuất khẩu tăng 16,8%) và tiếp tục duy trì xuất siêu, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế của đất nước.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự trực tuyến tại các nước đã thông tin về những diễn biến mới nhất ở thị trường sở tại cũng như các chính sách, quy định thay đổi trong thời gian gần đây. Cũng tại hội nghị, đại diện các địa phương, doanh nghiệp trong nước trao đổi về những thuận lợi, khó khăn trong quá trình xúc tiến xuất khẩu, nhập khẩu, nhu cầu hỗ trợ xúc tiến thương mại và đề xuất những hỗ trợ cụ thể từ các Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài cho địa phương và hiệp hội.

 

 

Các đại biểu tham gia trực tuyến tại hội nghị

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến thương mại, đồng hành, hỗ trợ các địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, thúc đẩy xuất khẩu, Bộ trưởng đề nghị các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Một là, đối với các Thương vụ VN ở nước ngoài: Chủ động nắm bắt, phân tích, đánh giá chính sách nước sở tại, kịp thời tham mưu cho Bộ về các vấn đề mang tính chiến lược và đề xuất những phản ứng chính sách nhằm bảo đảm quyền lợi của đất nước, của doanh nghiệp trong hội nhập kinh tế quốc tế.

Hai là, Vụ Chính sách thương mại đa biên và các Vụ Thị trường ngoài nước cần: Chú trọng nghiên cứu, phân tích chính sách, kịp thời đề xuất, khuyến nghị các giải pháp tháo gỡ vướng mắc về rào cản kỹ thuật, phi thuế quan cho hàng khóa xuất khẩu.

Ba là, Cục Xúc tiến thương mại tăng cường phối hợp với các vụ thị trường ngoài nước, các thương vụ Việt Nam ở nước ngoài thường xuyên cập nhật, kịp thời cung cấp thông tin và dự báo xu hướng thị trường.

Bốn là, đối với các hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp: Chủ động hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp trong xây dựng, điều chỉnh chiến lược, kế hoạch SXKD, xúc tiến thương mại phù hợp với nhu cầu và năng lực của mỗi đơn vị.

Năm là, đề nghị UBND các tỉnh, thành phố: Chỉ đạo Sở Công Thương và các cơ quan xúc tiến thương mại địa phương nắm bắt kịp thời những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, từ đó đề xuất giải pháp phù hợp, khả thi.

Sáu là, đề nghị các Bộ, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với hệ thống Thương vụ và các đơn vị chức năng của Bộ Công Thương: Chỉ đạo, định hướng phát triển sản xuất theo tín hiệu của thị trường.