Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp ứng dụng công nghệ cao nằm trong danh mục các lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bình Dương

04-08-2022

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp ứng dụng công nghệ cao nằm trong danh mục các lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bình Dương

Ngày 20/7/2022, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Nghị quyết số 16/NQ-HĐND về Danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bình Dương giai đoạn 2022-2026, hiệu lực thông qua từ ngày 15/7/2022.

Theo đó, các dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp ứng dụng công nghệ cao nằm trong danh mục các lĩnh vực đầu tư, cho vay. Bên cạnh đó, còn có các lĩnh vực: Giao thông, môi trường, năng lượng, công nghiệp, công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ, lĩnh vực nông lâm nghiệp và phát triển nông thôn, lĩnh vực xã hội hóa hạ tầng xã hội,..

Bên cạnh đó, Nghị quyết số 16/NQ-HĐND cũng quy định: “Các dự án về đầu tư, cho vay theo Nghị quyết số 56/NQ-HĐND9 ngày 16/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh đã được ký kết trước ngày Nghị quyết số 16/NQ-HĐND có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục thực hiện theo hợp đồng đã được ký kết cho đến hết hợp đồng./.


Quốc Cường – Phòng QLCN

Lượt xem: 3494

Thống kê truy cập

Đang truy cập:16434

Tổng truy cập: 10650751