Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Danh mục những văn bản quy phạm pháp luật về quản lý Vật liệu nổ công nghiệp còn hiệu lực và thường xuyên được áp dụng trên địa bàn tỉnh Bình Dương

13-01-2011

Danh mục những văn bản quy phạm pháp luật về quản lý Vật liệu nổ công nghiệp còn hiệu lực và thường xuyên được áp dụng trên địa bàn tỉnh Bình Dương

1. Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ về Vật liệu nổ công nghiệp;
 
2. Nghị định số 64/2005/NĐ-CP ngày 16/5/2005 của Chính phủ quy định về xử phát vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Vật liệu nổ công nghiệp;

3. Nghị định số 72/2009/NĐ-CP ngày 03/9/2009 của Chính phủ quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện;

4. Thông tư số 23/2009/TT-BCT ngày 11/8/2009 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ;

5. Quyết định số 03/2006/QĐ-BCN của ngày 14/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành danh mục Vật liệu nổ công nghiệp được sản xuất và sử dụng tại Việt Nam;

6. Quyết định số 51/2008/QĐ-BCT ngày 30/12/2008 của Bộ Công thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy Vật liệu nổ công nghiệp;

7. Quyết định số 74/2009/QĐ-UBND ngày 20/11/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành quy định quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

8. Quyết định số 91/2007/QĐ-UBND ngày 20/8/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

9. Thông tư 35/2010/TT-BCA của Bộ Công an quy định về cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp và hàng nguy hiểm


Lượt xem: 129

Thống kê truy cập

Đang truy cập:320

Tổng truy cập: 8214465