Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Danh mục bí mật Nhà nước thuộc lĩnh vực Công nghiệp và Thương mại

16-09-2020

Ngày 03/9/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1369/QĐ-TTg về Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực Công nghiệp và Thương mại. Theo đó, Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực Công nghiệp và Thương mại được chia thành 2 mức độ: Tối mật và mật.

Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật, được quy định có 4 loại hồ sơ, tài liệu liên quan đến kế hoạch, chương trình hành động phát triển công nghiệp, thương mại và năng lượng trực tiếp phục vụ nhiệm vụ an ninh, quốc phòng chưa công khai; giải pháp thực hiện của ngành cơ khí, luyện kim, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, năng lượng điện, dầu khí, thương mại chưa công khai; Bản thiết kế, sơ đồ cung cấp điện nội bộ của các công trình an ninh, quốc phòng; Hồ sơ, tài liệu Dự án DA-16/08.

Danh mục bí mật nhà nước độ Mật, có 13 loại hồ sơ, tài liệu có liên quan đến tài liệu đàm phán, báo cáo kết quả tham dự các Hội nghị thực hiện các hiệp định thương mại; nội dung xin ý kiến chỉ đạo về công tác hội nhập, chính sách thương mại có ảnh hưởng, tác động đến kinh tế - xã hội của đất nước; hồ sơ, kết luận áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại; nội dung, phương án các công trình liên quan đến an ninh quốc gia; phương thức vận hành của hệ thống điện phục vụ các sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội quan trọng; các Báo cáo phương án chỉ đạo, điều chỉnh giá mặt hàng xăng dầu đang trong quá trình xin ý kiến; Kế hoạch kiểm tra đột xuất vụ việc vi phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Công nghiệp và Thương mại … các tài liệu này chưa được công khai, thực hiện.

Ngoài ra, Sơ đồ lưới điện cao áp nội bộ của các công trình, mục tiêu quan trọng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định ... theo Quyết định này cũng thuộc danh mục bí mật nhà nước độ Mật. 

Quyết định 1369/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/9/2020.

Căn cứ nội dung Danh mục và các văn bản có liên quan, ngành Công thương Bình Dương thực hiện quy định Luật Bảo vệ Bí mật Nhà nước sẽ tiếp tục rà soát, đối chiếu và tiến hành cập nhật Danh mục bí mật nhà nước của Ngành tại địa phương.


Kim Bình – Văn phòng Sở

Lượt xem: 60

Thống kê truy cập

Đang truy cập:390

Tổng truy cập: 325332