Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Công ty Điện lực Bình Dương tích cực hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất Năm 2021

26-03-2021

Giờ Trái đất là sáng kiến của Quỹ Quốc tế Bảo vệ thiên nhiên (WWF) nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về tiết kiệm năng lượng và chống biến đổi khí hậu trên toàn thế giới.

Năm 2021, sự kiện Giờ Trái đất tại Việt Nam sẽ diễn ra từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút thứ Bảy, ngày 27-3-2021. Giờ Trái đất đánh dấu một hành động ý thức trách nhiệm tự nguyện trong việc tiết kiệm điện, góp phần giảm thiểu khí thải CO2 và chống biến đổi khí hậu toàn cầu.