Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Công nghiệp, thương mại dịch vụ trên địa bàn thành phố Thuận An tiếp tục ổn định và phát triển trong 06 tháng đầu năm 2020

25-06-2020

Thành phố Thuận An là một trong những địa phương có tốc độ phát triển kinh tế cao trên địa bàn tỉnh Bình Dương với nhiều khu, cụm công nghiệp, thương mại dịch vụ phát triển. Giá trị sản xuất công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thụ dịch vụ của thanh phố vẫn đạt mức tăng trưởng trong 06 tháng đầu năm 2020 mặc dù trong tình hình khó khăn của kinh tế cả nước nói chung và của tỉnh Bình Dương nói riêng trước ảnh hưởng tình hình đại dịch Covid-19.

Về sản xuất công nghiệp, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố trong 06 tháng đầu năm 2020 ước thực hiện là 119.500 tỷ đồng (giá cố định 2010), tăng 7% so với cùng kỳ năm 2019 vàđạt 48% so với kế hoạch năm. Trong đó, thành phần kinh tế có vốn đầu tư trong nước ước thực hiện 36.900 tỷ đồng (giá cố định 2010), tăng 7,1% so với cùng kỳ, chiếm 30,8% trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn, chủ yếu ở các ngành như chế biến thực phẩm và đồ uống, giày dép, sản phẩm may mặc, sản phẩm mộc, các sản phẩm từ kim loại; thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước thực hiện 82.600 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ, chiếm 69,2% trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp.

Bên cạnh đó, tình hình thương mại dịch vụ tiếp tục phát triển ở mức tăng trưởng tốt. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 06 tháng đầu năm 2020 ước đạt 37.750 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước, đạt 48% kế hoạch năm. Trên địa bàn thành phố hiện có khoảng 30.000 hộ kinh doanh hoạt động kinh doanh thương mại dịch vụ. Bên cạnh đó, thành phố còn có 05 siêu thị, 07 trung tâm thương mại, 23 chợ theo quy hoạch đã đi vào hoạt động ổn định, 62 siêu thị mini, cửa hàng tiện ích góp phần tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn.

Mua sắm tại siêu thị Aeon Bình Dương – Một trong các siêu thị lớn trên địa bàn

Thành phố Thuận An

 

Với những kết quả khả quan đã đạt được trong 06 tháng đầu năm 2020 trên lĩnh vực công nghiệp, thương mại sẽ là tiền đề thuận lợi để thành phố Thuận An hoàn thành tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.


Kim Cúc – P.KHTCTH

Thống kê truy cập

Đang truy cập:76

Tổng truy cập: 13902