Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Chương trình khảo sát học tập kinh nhiệm về công tác quản lý, đầu tư, quy hoạch phát triển thương mại và xúc tiến thương mại

20-01-2011

Thực hiện chủ trương của Bộ Công Thương về việc hỗ trợ cho các tỉnh thành và các địa phương trong việc tổ chức chương trình đào tạo, khảo sát, học tập kinh nghiệm quốc tế về công tác quản lý, đầu tư, quy hoạch phát triển thương mại và hoạt động xúc tiến thương mại phù hợp với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Thực hiện chủ trương của Bộ Công Thương về việc hỗ trợ cho các tỉnh thành và các địa phương trong việc tổ chức chương trình đào tạo, khảo sát, học tập kinh nghiệm quốc tế về công tác quản lý, đầu tư, quy hoạch phát triển thương mại và hoạt động xúc tiến thương mại phù hợp với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. Được sự hỗ trợ của Thương Vụ - Đại sứ quán Việt Nam, Trung tâm tư vấn đào tạo kinh tế thương mại (ICTC) – Bộ Công Thương phối hợp với Sở thương mại, Cục xúc tiến thương mại, Viện nghiên cứu thương mại tại các tỉnh, thành phố của Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia, Singapore tổ chức chương trình mời đoàn cán bộ lãnh đạo Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân, Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã. Lãnh đạo và cán bộ các Sở công thương, Trung tâm Xúc tiến Thương mại, các công ty, xí nghiệp, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại, xuất nhập khẩu cùng cán bộ các ban nghành liên quan tại các tỉnh thành và các địa phương của Việt Nam sang tham dự chương trình khảo sát, trao đổi, học tập kinh nhiệm về chủ đề:

“KINH NHIỆM CỦA TRUNG QUỐC, HÀN QUỐC, SINGAPORE, THÁI LAN, MALAYSIA TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐẦU TƯ, QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI – CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH VÀ CÁC GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, VĂN HOÁ, XÃ HỘI – PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG, NÂNG CAO NĂNG LỰC, NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ THƯƠNG MẠI TRONG THẾ KỶ 21”

Trọng tâm của chương trình đề ra nhằm giúp các thành viên tham dự có cơ hội nghiên cứu, trao đổi, học tập kinh nghiệm của Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia, Singapore trong công tác quản lý, đầu tư quy hoạch phát triển thương mại và các hoạt động xúc tiến thương mại phù hợp với những quy định và yêu cầu mới trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Tham dự chương trình cũng là dịp để các thành viên tiến hành khảo sát, học tập kinh nghiệm của các nước về công tác đầu tư, quy hoạch xây dựng các khu thương mại, đặc khu kinh tế, xây dựng chiến lược phát triển xuất nhập khẩu và công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ làm công tác thương mại trong thế kỷ 21. Chương trình bao gồm cả lý luận và khảo sát thực tiễn chắc chắn sẽ mang lại cho các thành viên những kinh nghiệm thiết thực để áp dụng vào các hoạt động của đơn vị và trong công cuộc công nghiệp hoá hiện đại hoá nước nhà.

Chương trình và nội dung chi tiết xem tại đây.


Lượt xem: 56

Thống kê truy cập

Đang truy cập:329

Tổng truy cập: 2442269