Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Chính phủ triển khai chương trình hành động Ngoại giao kinh tế năm 2023

10-03-2023

Chính phủ triển khai chương trình hành động Ngoại giao kinh tế năm 2023

Tình hình thế giới diễn biến phức tạp, nhanh chóng, bất ngờ, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn diễn ra gây gắt trong thời gian qua. Với xu hướng bảo hộ và thiết lập các tiêu chuẩn mới về môi trường lao động gán với thương mại, đầu tư được thúc đẩy… Chính phủ chỉ đạo, điều hành quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả, linh hoạt, kịp thời, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì các cân đối lớn, đưa nền kinh tế tăng tưởng cao, chiến lược quan trọng về chuyển đổi sơ, tăng trưởng xanh, công nghiệp hoá – hiện đại hoá, nông nghiệp trong thời gian tới

.