Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Các sản phẩm, dịch vụ được khuyến mại tối đa bao nhiêu?

27-02-2023

Các sản phẩm, dịch vụ được khuyến mại tối đa bao nhiêu?

Theo Điều 6 Nghị định 81/2018/NĐ-CP, giá trị khuyến mại không được vượt quá 50% giá của hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại.

Đồng thời, tổng giá trị của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại trong một chương trình khuyến mại không được vượt quá 50% tổng giá trị của hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại.