Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP mới ban hành có hiệu lực từ năm 2023

27-02-2023

Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP mới ban hành có hiệu lực từ năm 2023

Ngày 24-2, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã ký Quyết định số 148/QĐ-ttg ban hành Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (tên tiếng Anh là One Commune One Product), gọi chung là Bộ tiêu chí OCOP).

 Bộ tiêu chí mới ban hành gồm 3 phần với các tiêu chí đánh giá về: sản phẩm và sức mạnh cộng đồng (phần A); khả năng tiếp thị (phần B); chất lượng sản phẩm (phần C).

Các sản phẩm tham gia Chương trình OCOP gồm 06 nhóm: Thực phẩm; đồ uống; dược liệu và sản phẩm từ dược liệu; hàng thủ công mỹ nghệ; sinh vật cảnh; và dịch vụ du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và điểm du lịch

Một trong số các sản phẩm đạt chứng nhận OCOP của tỉnh Bình Dương

Quyết định 148/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày 24/02/2023,  thay thế Quyết định số 1048/QĐ-TTg năm 2019 về Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm do Thủ tướng Chính phủ ban hành; và Quyết định số 781/QĐ-TTg năm 2020 sửa đổi Phụ lục Quyết định 1048/QĐ-TTg về Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Đối với các sản phẩm đã được đánh giá, công nhận theo Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 trước ngày 24/2/2023, được bảo lưu trong thời hạn 36 tháng kể từ ngày được công nhận.

Đối với các sản phẩm được UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đánh giá đạt tiềm năng 5 sao, có văn bản đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP 5 sao trước ngày 31/12/2022, tiếp tục áp dụng Bộ tiêu chí theo Quyết định số 1048/QĐ-TTg

Tính đến năm 2022, tỉnh Bình Dương có 47 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh, trong đó 08 sản phẩm đạt 4 sao và 39 sản phẩm đạt 3 sao. Mục tiêu đến năm 2025, Bình Dương phấn đấu đạt mục tiêu 100% số xã trên địa bàn tỉnh có sản phẩm tham gia chương trình OCOP, ít nhất 80 sản phẩm đạt 3 sao trở lên được chứng nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh, ít nhất 3 sản phẩm đạt 5 sao được chứng nhận sản phẩm OCOP quốc gia./.

 

 


Diệu Hằng – Phòng QLTM

Lượt xem: 1811

Thống kê truy cập

Đang truy cập:365

Tổng truy cập: 13381449