Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Bộ Công Thương tiến hành tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trong phạm vi cả nước theo 5 cấp bình chọn từ năm 2011

24-11-2010

Nhằm thực hiện chương trình khuyến công quốc gia được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 136/2007/QĐ-TTg, ngày 12/11/2010, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 35/2010/TT-BCT quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Nhằm thực hiện chương trình khuyến công quốc gia được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 136/2007/QĐ-TTg, ngày 12/11/2010, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 35/2010/TT-BCT quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Theo đó, việc bình chọn sẽ được tiến hành trong phạm vi cả nước theo 5 cấp bình chọn từ cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh đến cấp khu vực và cấp quốc gia.

 

Sản phẩm tham gia bình chọn

 

Theo quy định tại Thông tư, đối tượng bình chọn là các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn trực tiếp đầu tư sản xuất tại các huyện, thị xã, thị trấn và các xã (gọi chung là khu vực nông thôn). Sản phẩm tham gia bình chọn là các sản phẩm có chất lượng, có giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng trong và ngoài nước để có kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất, xúc tiến thương mại, góp phần thúc đẩy công nghiệp nông thôn phát triển.

 

Đồng thời sản phẩm tham gia bình chọn phải là sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đang được sản xuất tại các cơ sở công nghiệp nông thôn và do chính cơ sở sản xuất ra sản phẩm đó đăng ký tham gia bình chọn. Sản phẩm tham gia bình chọn không phải là sản phẩm sao chép; việc sản xuất sản phẩm đó không vi phạm quy định về quyền sở hữu trí tuệ và các quy định khác liên quan đến quyền sở hữu công nghiệp.

 

Sản phẩm tham gia bình chọn được phân làm các nhóm sản phẩm: Nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ; Nhóm sản phẩm chế biến nông, lâm, thuỷ sản và đồ uống; Nhóm sản phẩm về thiết bị, máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí và Nhóm sản phẩm khác.

Trình tự và thủ tục bình chọn

 

Thông tư nêu rõ việc bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được tổ chức trong phạm vi cả nước theo 05 (năm) cấp bình chọn, bao gồm: cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh, cấp khu vực và cấp quốc gia.

 

Hội đồng bình chọn các cấp được quy định: Hội đồng bình chọn cấp xã do Chủ tịch UBND cấp xã quyết định, cấp huyện do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định, cấp tỉnh do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định. Hội đồng bình chọn cấp khu vực do Cục trưởng Cục Công nghiệp địa phương quyết định. Hội đồng bình chọn cấp quốc gia do Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định.

 

Các tiêu chí bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu bao gồm: Tiêu chí về doanh thu và khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường; Tiêu chí về chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật - xã hội; Tiêu chí về tính văn hoá, thẩm mỹ; Tiêu chí khác.

 

Sản phẩm đạt giải sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu: Sản phẩm đạt giải phải đáp ứng yêu cầu chung và có điểm bình quân của Ban giám khảo đạt từ 70 điểm trở lên (nếu chấm điểm) hoặc có số phiếu bình chọn của Ban giám khảo đồng ý đạt giải chiếm từ 2/3 trở lên (nếu bỏ phiếu bình chọn). Số lượng và cơ cấu giải thưởng các sản phẩm đạt giải do Hội đồng bình chọn quyết định. Tuỳ theo số lượng và chất lượng của các sản phẩm đạt giải sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, Hội đồng bình chọn có thể lựa chọn ra một số sản phẩm tiêu biểu nhất trong kỳ bình chọn.
 
Thời gian và kinh phí thực hiện

 

Đối với cấp xã, huyện và cấp tỉnh, việc bình chọn được tổ chức hàng năm hoặc hai năm một lần. Kinh phí tổ chức được sử dụng từ nguồn kinh phí khuyến công và các nguồn kinh phí khác của địa phương.

 

Đối với cấp khu vực và cấp quốc gia: Được tổ chức 02 năm/lần vào những năm chẵn, bắt đầu từ năm 2012, sử dụng kinh phí khuyến công quốc gia và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Chi tiết Thông tư xem tại đây.

Lượt xem: 96

Thống kê truy cập

Đang truy cập:510

Tổng truy cập: 8576356