Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Bộ Công Thương thông báo việc đề xuất nhiệm vụ KHCN năm 2012 thực hiện Đề án “Phát triển ngành công nghiệp môi trường đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025”

10-01-2011

Thực hiện Quyết định số 1030/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Phát triển ngành công nghiệp môi trường Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025", tại Công văn số 13320/BCT-KHCN ngày 31 tháng 12 năm 2010

Thực hiện Quyết định số 1030/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Phát triển ngành công nghiệp môi trường Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025", tại Công văn số 13320/BCT-KHCN ngày 31 tháng 12 năm 2010, Bộ Công Thương đã thông báo để các đơn vị đề xuất nhiệm vụ KHCN tham gia “Chương trình nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ phát triển ngành công nghiệp môi trường” thuộc Đề án để đưa vào kế hoạch thực hiện từ năm 2012.

Theo đó, các nhiệm vụ đề xuất cần bám sát mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án, có tính thực tiễn, phù hợp nhu cầu của thực tế và các lĩnh vực ưu tiên nghiên cứu và phát triển trong năm 2012 sau:

- Nghiên cứu phát triển kỹ thuật tổ hợp xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học áp dụng cho một số ngành công nghiệp đặc thù.

- Nghiên cứu các chế phẩm, vật liệu, xúc tác và hóa chất thân thiện môi trường phục vụ xử lý ô nhiễm môi trường.

- Nghiên cứu phát triển công nghệ và thiết bị hợp khối, modul tiêu thụ ít năng lượng trong xử lý chất thải quy mô vừa và nhỏ.

- Nghiên cứu phát triển công nghệ, linh kiện và thiết bị thiêu đốt chất thải rắn kết hợp tận dụng nhiệt.

- Nghiên cứu phát triển công nghệ, chế tạo thiết bị tái chế chất thải rắn (sinh hoạt, chất thải điện tử, khai khoáng luyện kim, nông nghiệp)

- Nghiên cứu nội địa hóa thiết bị xử lý bụi công nghiệp tiêu thụ ít năng lượng.

- Nghiên cứu công nghệ xử lý bùn thải và phục hồi đất ô nhiễm.

- Nghiên cứu hoàn thiện, chế tạo các thiết bị, phụ kiện phục vụ giám sát chất lượng môi trường.

- Nghiên cứu, xây dựng định hướng phát triển công nghệ sản xuất theo hướng công nghiệp xanh, phát thải thấp (low carbon) giai đoạn 2011 – 2020.

Tiến độ thực hiện:

- Hồ sơ đề xuất nhiệm vụ gồm:
+ Công văn đề xuất nhiệm vụ;
+ Bản đăng ký theo mẫu đính kèm (Biểu 1);
+ Gửi file bản đăng ký theo địa chỉ Email: diepdx@moit.gov.vn
- Thời hạn cuối cùng nhận Hồ sơ đăng ký đề xuất nhiệm vụ: ngày 28 tháng 2 năm 2011.
- Nơi nhận Hồ sơ: Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương, số 54 Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

Trong quá trình xây dựng Hồ sơ, nếu có vấn đề gì chưa rõ liên hệ với Văn phòng Giúp việc Ban Điều hành Đề án theo số điện thoại: 04.22202312.


Lượt xem: 89

Thống kê truy cập

Đang truy cập:517

Tổng truy cập: 8577208