Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá phát điện; trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành khung giá phát điện và phê duyệt hợp đồng mua bán điện

14-01-2011

Vừa qua, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 41/2010/TT-BCT ngày 14 tháng 12 năm 2010 quy định phương pháp xác định giá phát điện; trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành khung giá phát điện và phê duyệt hợp đồng mua bán điện.

Vừa qua, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 41/2010/TT-BCT ngày 14 tháng 12 năm 2010 quy định phương pháp xác định giá phát điện; trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành khung giá phát điện và phê duyệt hợp đồng mua bán điện.

Thông tư này quy định về: Phương pháp xác định giá phát điện; trình tự, thủ tục xây dựng và ban hành khung giá phát điện hàng năm cho nhà máy điện mới; hợp đồng mua bán điện mẫu; trình tự thủ tục thẩm định và phê duyệt hợp đồng mua bán điện.

Thông tư được áp dụng đối với các đối tượng là: Đơn vị phát điện sở hữu nhà máy điện có tổng công suất lắp đặt trên 30MW đấu nối với hệ thống điện quốc gia trừ các nhà máy thuỷ điện chiến lược đa mục tiêu, các nhà máy điện cung cấp dịch vụ phụ trợ kỹ thuật, các nhà máy điện độc lập được đầu tư theo hình thức Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT) và các nhà máy điện sử dụng năng lượng mới tái tạo (gió, địa nhiệt, thuỷ triều và sinh khối); Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các tổ chức, cá nhân có liên quan. 

Nguyên tắc xây dựng khung giá phát điện là dải giá trị từ không (0) đến mức giá trần của từng loại hình nhà máy điện được xây dựng và ban hành hàng năm, để sử dụng trong đàm phán giá phát điện năm cơ sở của hợp đồng mua bán điện ký kết trong năm đó.

Cục Điều tiết điện lực có trách nhiệm thẩm định và trình Bộ Công Thương ban hành khung giá phát điện hàng năm; thẩm định và phê duyệt hợp đồng mua bán điện và các hiệu chỉnh bổ sung hợp đồng của các nhà máy điện; hướng dẫn và giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình đàm phán hợp đồng mua bán điện giữa các bên; giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán điện trong trường hợp hai bên thỏa thuận thực hiện giải quyết tranh chấp tại Cục Điều tiết điện lực. 

Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm xây dựng khung giá phát điện trình Cục Điều tiết điện lực thẩm định; trình Cục Điều tiết điện lực thẩm định và phê duyệt hợp đồng mua bán điện; hàng năm, báo cáo Cục Điều tiết điện lực về đánh giá tác động của giá điện các nhà máy điện mới lên giá phát điện và giá điện bình quân chung.

Chủ đầu tư hoặc Đơn vị phát điện mới có trách nhiệm đàm phán và ký kết hợp đồng mua bán điện theo quy định tại Thông tư này; Cung cấp đầy đủ các thông tin và số liệu cần thiết cho các đơn vị, cơ quan có liên quan trong quá trình đàm phán và thẩm định hợp đồng mua bán điện.

Đối với các nhà máy điện hiện có tham gia Thị tường phát điện cạnh tranh, Đơn vị phát điện có trách nhiệm thực hiện việc chuyển đổi hợp đồng để đảm bảo việc phê duyệt hợp đồng mua bán điện theo quy định tại Thông tư này được thực hiện trong thời hạn chín (09) tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

Theo Thông tư, nguyên tắc xác định giá đàm phán hợp đồng mua bán điện bao gồm Giá đàm phán hợp đồng mua bán điện của nhà máy nhiệt điện mới là giá toàn phần được tính bằng đồng/kWh gồm hai thành phần: 

- Giá công nghệ không vượt quá khung giá phát điện công nghệ của Nhà máy điện chuẩn do Bộ Công Thương phê duyệt, gồm giá cố định công nghệ bình quân và giá biến đổi công nghệ năm cơ sở được xác định theo phương pháp quy định tại Điều 10 của Thông tư này; 
- Giá đặc thù do hai bên thỏa thuận trong quá trình đàm phán hợp đồng mua bán điện, gồm giá cố định đặc thù bình quân và giá biến đổi đặc thù năm cơ sở được xác định theo phương pháp quy định tại Điều 10 của Thông tư này.

Giá đàm phán hợp đồng mua bán điện của nhà máy thuỷ điện mới là giá cố định bình quân được xác định theo phương pháp quy định tại Điều 11, được tính bằng đồng/kWh tương ứng với các thông số cho tính giá do hai bên thoả thuận và không vượt quá khung giá phát điện của nhà máy thuỷ điện do Bộ Công Thương phê duyệt.

Thông tư này cũng quy định, trước ngày 1/10 hàng năm, Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm cập nhật số liệu và tính toán khung giá phát điện áp dụng cho năm tiếp theo trình Cục Điều tiết điện lực thẩm định.

Trước ngày 15/12 hàng năm, Cục Điều tiết điện lực có trách nhiệm công bố khung giá phát điện cho năm tới trên trang thông tin điện tử của Cục Điều tiết điện lực. Trường hợp khung giá phát điện công nghệ cho Nhà máy điện chuẩn của năm tiếp theo chưa được công bố, cho phép tạm thời áp dụng khung giá phát điện công nghệ của năm liền kề trước đó.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 28 tháng 01 năm 2011.


Lượt xem: 216

Thống kê truy cập

Đang truy cập:366

Tổng truy cập: 8213684