Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

BỘ CÔNG THƯƠNG HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN SỞ CÔNG THƯƠNG

08-02-2022

BỘ CÔNG THƯƠNG HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN SỞ CÔNG THƯƠNG

Ngày 28/01/2022, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 04/2022/TT-BCT về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan chuyên môn về công thương thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hội nghị Tổng kết ngành Công Thương năm 2021

Theo đó, Sở Công Thương tỉnh Bình Dương là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý Nhà nước về công thương, bao gồm các ngành và lĩnh vực: luyện kim; điện; năng lượng mới; năng lượng tái tạo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; dầu khí (nếu có); hoá chất; vật liệu nổ công nghiệp; công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản (trừ vật liệu xây dựng thông thường); công nghiệp tiêu dùng; công nghiệp thực phẩm; công nghiệp hỗ trợ; công nghiệp môi trường; công nghiệp chế biến khác; tiểu thủ công nghiệp; khuyến công; hoạt động thương mại và lưu thông hàng hoá trên địa bàn; sản xuất và tiêu dùng bền vững; xuất khẩu, nhập khẩu; xúc tiến thương mại; thương mại điện tử; dịch vụ thương mại; quản lý cạnh tranh; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; phòng vệ thương mại; hội nhập kinh tế quốc tế; quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn.

Như vậy, so với Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BCT-BNV ngày 30/6/2015 đã được Thông tư 04/2022/TT-BCT thay thế, Bộ Công Thương yêu cầu ngành Công Thương tại các địa phương cần phát huy hơn nữa chức năng quản lý nhà nước các ngành, lĩnh vực sau: sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; công nghiệp hỗ trợ; công nghiệp môi trường; tiểu thủ công nghiệp; hoạt động thương mại; sản xuất và tiêu dùng bền vững và quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; phòng vệ thương mại.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 15/3/2022. Nội dung chi tiết của Thông tư 04/2022/TT-BCT xem tại đây

/documents/296837/1457606/thong-tu-04-2022-tt-bct-huong-dan-chuc-nang-quyen-han-cua-cac-co-quan-chuyen-mon-ve-cong-thuong.pdf/03f3dae9-f935-4433-8613-8b9d7f77c20e

 


Kim Bình – Văn phòng Sở

Lượt xem: 2952

Thống kê truy cập

Đang truy cập:623

Tổng truy cập: 8480041