Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade
Thứ hai, ngày 3 tháng 2 năm 2018

Bộ Công Thương bổ sung các trường hợp được miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại

18-12-2019

CMSC Vừa qua, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 37/2019/TT-BCT về việc Quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại và thay thế Thông tư số 06/2018/TT-BCT.

Thông tư mới ban hành có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/1/2020, gồm 04 chương và 28 điều được quy định chi tiết về bên liên quan trong vụ việc điều tra; hoạt động cung cấp, thu thập thông tin, tài liệu và bảo mật thông tin, tài liệu; tiếng nói, chữ viết trong quá trình điều tra; quản lý nhập khẩu hàng hóa thuộc đối tượng điều tra, áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại; các trường hợp miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại.

Hình ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Hình ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Theo đó, Bộ Công Thương xem xét miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại tạm thời, biện pháp phòng vệ thương mại chính thức đối với một số hàng hóa nhập khẩu bị áp dụng biện pháp phòng vệ thương thuộc một số trường hợp sau:

- Hàng hóa trong nước không sản xuất được;

- Hàng hóa có đặc điểm khác biệt với hàng hóa sản xuất trong nước mà hàng hóa sản xuất trong nước đó không thể thay thế được;

- Hàng hóa là sản phẩm đặc biệt của hàng hóa tương tự hoặc hàng hóa cạnh tranh trực tiếp được sản xuất trong nước;

- Hàng hóa tương tự, hàng hóa cạnh tranh trực tiếp được sản xuất trong nước không được bán trên thị trường trong nước trong cùng điều kiện thông thường;

- Hàng hóa tương tự, hàng hóa cạnh tranh trực tiếp được sản xuất trong nước không đáp ứng đủ lượng sử dụng trong nước;

- Hàng hóa nhập khẩu nằm trong tổng lượng đề nghị miễn trừ quy định từ khoản 1 đến khoản 5 Điều này phục vụ mục đích nghiên cứu, phát triển và các mục đích phi thương mại khác.

Xem thêm chi tiết tại Thông tư 37/2019/TT-BCT./.

 


KIM HỒNG

Tài liệu đính kèm: PHONG VE THUONG MAI.pdf