Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Bộ Công Thương ban hành Thông tư về thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại

21-12-2020

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 40/2020/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BCT ngày 30 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương thuộc Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại.

bo-cong-thuong-huong-dan-thuc-hien-hoat-dong-xuc-tien-thuong-mai-phat-trien-ngoai-thuong

Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương

Theo đó, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BCT ngày 30 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương thuộc Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại.

Cụ thể, sửa đổi, bổ sung Điều 9 về Tổ chức, tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại trên môi trường mạng.

Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 31 như sau: “Các Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ, Vụ Thị trường châu Á - châu Phi, Vụ Thị trường trong nước, Cục Xuất nhập khẩu, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số và đại diện thương mại Việt Nam tại nước ngoài chịu trách nhiệm phối hợp với Cục Xúc tiến thương mại và các đơn vị chủ trì đề án triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại được phê duyệt.

Bộ Công Thương cũng đề nghị, trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc có vấn đề phát sinh, các cơ quan, tổ chức, thương nhân và cá nhân có liên quan phản ánh bằng văn bản về Bộ Công Thương để xử lý.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2021.


Nguồn: https://congthuong.vn/

Lượt xem: 944

Thống kê truy cập

Đang truy cập:284

Tổng truy cập: 1948685