Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Bộ Công Thương ban hành khung giá phát điện nhà máy điện gió, điện mặt trời chuyển tiếp

15-01-2023

Bộ Công Thương ban hành khung giá phát điện nhà máy điện gió, điện mặt trời chuyển tiếp

Mới đây, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 21/QĐ-BCT ban hành khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp.