Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Bộ Công Thương ban hành Định hướng Chương trình XTTM quốc gia 2018

19-09-2017

Căn cứ Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia (XTTMQG); căn cứ Nghị định số 45/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm và Thông tư số 69/2017/TT-BTC ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm, Bộ Công Thương ban hành Định hướng Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2018-2020.

Bộ Công Thương thông báo và đề nghị các đơn vị căn cứ Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình XTTM quốc gia, các văn bản hướng dẫn hiện hành và Định hướng Chương trình XTTM quốc gia đoạn 2018-2020, xây dựng/hoàn thiện đề xuất đề án thuộc Chương trình XTTMQG năm 2018 theo mẫu, sắp xếp thứ tự ưu tiên và gửi 02 bản tới Văn phòng Ban quản lý Chương trình (Cục Xúc tiến thương mại – 20 Lý Thường Kiệt, Hà Nội) trước ngày 25  tháng 9 năm 2017.

Các đơn vị có quan tâm đề nghị tải các nội dung liên quan theo đường link dưới đây:

1. Định hướng Chương trình XTTM quốc gia 2018

2. Danh mục định hướng cụ thể

3. Mẫu đề án XTTM quốc gia năm 2018.

 

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Văn phòng Ban quản lý Chương trình XTTMQG.

Địa chỉ: 20 Lý Thường Kiệt, Hà Nội.

Điện thoại: 39347628 máy lẻ số 41, 30, 31.

Email: xttmqg@vietrade.gov.vn./.


Lượt xem: 82

Thống kê truy cập

Đang truy cập:293

Tổng truy cập: 2451946