Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Bình Dương: Từ 15/9/2020, TTHC Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương giảm còn 123

22-09-2020

Bình Dương: Từ 15/9/2020, TTHC Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương giảm còn 123

Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương ký đã ban hành Quyết định 2700/QĐ-UBND công bố hơn 100 thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, có 123 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương và 13 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2020./.

 Chi tiết QĐ: văn bản đính kèm


Diệu Hằng - KHTCTH

Lượt xem: 4563

Thống kê truy cập

Đang truy cập:624

Tổng truy cập: 8480692