Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Bình Dương triển khai sử dụng ứng dụng Bình Dương số

24-02-2023

Bình Dương triển khai sử dụng ứng dụng Bình Dương số

Ngày 13/02/2023 Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành văn bản số 570/UBND-VX về việc triển khai cài đặt, sử dụng và tạo lập, xử lý dữ liệu kết nối về hệ thống IOC và ứng dụng Bình Dương Số.

Với mục tiêu chuyển đổi số lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, hướng đến lợi ích của người dân, doanh nghiệp, ưu tiên chọn thực hiện việc cung cấp các dịch vụ thiết yếu phục vụ người dân và doanh nghiệp, nền tảng số “Ứng dụng Bình Dương số phục vụ người dân và doanh nghiệp” được hoàn thành từ quyết tâm của các cấp, các ngành của tỉnh Bình Dương trong nỗ lực xây dựng chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và thành phố thông minh tỉnh Bình Dương… Ngày 04/01/2023, Bình Dương tổ chức Lễ công bố nền tảng số Ứng dụng Bình Dương Số. Ứng dụng được xây dựng theo hướng SuperApp (siêu ứng dụng trên nền tảng di động) với định hướng một ứng dụng duy nhất có tính năng tích hợp mở rộng; các Sở, Ban, ngành phát triển, đảm bảo dữ liệu cho các dịch vụ đô thị được cung cấp trên ứng dụng.

Việc xây dựng Ứng dụng Bình Dương số với kỳ vọng hình thành kênh giao tiếp tổng hợp giữa người dân, doanh nghiệp với chính quyền tỉnh Bình Dương; tạo sự thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong việc sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, phản ánh kiến nghị, tra cứu và khai thác các thông tin dữ liệu do chính quyền cung cấp.... Qua đó, góp phần phục vụ công tác điều hành kinh tế- xã hội, phục vụ người dân tốt hơn trong quá trình thực hiện chuyển đổi số.

Nhằm đẩy mạnh triển khai cài đặt, sử dụng và tạo lập, xử lý dữ liệu kết nối về hệ thống Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh tỉnh Bình Dương (IOC), ứng dụng Bình Dương Số, nâng cao trải nghiệm, góp phần cung cấp thông tin phục vụ người dân, doanh nghiệp và điều hành của Chính quyền tỉnh, tạo ra kênh tương tác trực tuyến để người dân tham gia, giám sát hoạt động xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật, ra quyết định của cơ quan Nhà nước. Sở Công Thương hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng Bình Dương số như sau:

I. CÀI ĐẶT VÀ MỞ ỨNG DỤNG

1. Cài đặt ứng dụng

Sử dụng các kho ứng dụng trên thiết bị di động như “CH Play” (Android) hoặc “App Store” (iOS) để tìm kiếm ứng dụng với tên “Bình Dương Số” hoặc quét mã QR như sau:

Quét mã QR để cài đặt ứng dụng

Thiết bị di động Andoird

Quét mã QR để cài đặt ứng dụng

Thiết bị di động iOS

2. Mở ứng dụng

Sau khi cài đặt xong, nhấn chọn “Open” hoặc “Mở” để mở ứng dụng.

II. CHỨC NĂNG KHÔNG CẦN ĐĂNG NHẬP

Ứng dụng Bình Dương Số hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp sử dụng được nhiều chức năng để tra cứu và xem thông tin mà không cần đăng nhập ứng dụng.

1. Xem Tin tức