Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Bình Dương tổ chức kiểm tra, nghiệm thu các cụm công nghiệp

12-11-2019

CMSC Vừa qua, Sở Công thương Bình Dương đã phối hợp với các sở, ngành tiến hành kiểm tra, nghiệm thu kết cấu hạ tầng tại các cụm công nghiệp theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Dương về việc kiểm tra, nghiệm thu kết cấu hạ tầng tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn.

Theo đó, đoàn kiểm tra đã thực hiện nghiệm thu tại các cụm công nghiệp Phú Chánh, Tân Mỹ, Tân Thành. Kết quả kiểm tra cho thấy kết cấu hạ tầng của các cụm công nghiệp nêu trên chưa hoàn thiện theo quy định về quy hoạch và môi trường.

Đoàn nghiệm thu

Đoàn nghiệm thu tại cụm Công nghiệp Tân Thành

Trên cơ sở đó, cơ quan chủ trì đề nghị chủ đầu tư các cụm công nghiệp chủ động liên hệ với các sở, ngành có liên quan để được hướng dẫn cụ thể và hoàn thiện các nội dung theo quy định, đồng thời báo cáo kết quả làm việc về Sở Công thương để làm cơ sở báo cáo UBND tỉnh./.


Quốc Cường

Lượt xem: 99

Thống kê truy cập

Đang truy cập:587

Tổng truy cập: 337725