Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Bình Dương thực thi Hiệp định RCEP

05-04-2022

Bình Dương thực thi Hiệp định RCEP

Uỷ ban nhân dân tỉnh vừa phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế Toàn diện Khu vực (Hiệp định RCEP) trên địa bàn tỉnh Bình Dương theo Quyết định số 734/QĐ-UBND ngày 25/3/2022 với nhiệm vụ chính được triển khai như: Công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin về Hiệp định RCEP; Công tác xây dựng pháp luật, thể chế; Nâng cao năng lực cạnh tranh, tận dụng hiệu quả Hiệp định RCEP.

Ảnh minh hoạ

Qua đó, chỉ đạo các Sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan trong công tác điều hành và chỉ đạo triển khai thực hiện đầy đủ và có hiệu quả Hiệp định này. Đồng thời, định kỳ gửi báo cáo tới Sở Công Thương trước ngày 25 tháng 10 hàng năm, để tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh, Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực hiện và kiến nghị các biện pháp cần thiết, bảo đảm việc triển khai thực hiện được hiệu quả kế hoạch này với các nhiệm vụ triển khai cụ thể trong thời gian tới:

1/ Tổ chức phổ biến về Hiệp định RCEP tới các cơ quan quản lý Nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp và người dân.

2/ Tập huấn hoặc đào tạo chuyên sâu về Hiệp định RCEP cho các cơ quan quản lý Nhà nước tại địa phương.

3/ Tập huấn hoặc đào tạo chuyên sâu về Hiệp định RCEP cho các doanh nghiệp Bình Dương, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ trong các lĩnh vực chính như: tiếp cận thị trường, quy tắc xuất xứ, phát triển thị trường cho các mặt hàng xuất khẩu có tiềm năng và lợi thể.v.v.

4/ Phối hợp các bộ, ngành thực hiện tham vấn, lấy ý kiến các đối tượng có liên quan trong quá trình xây dựng chính sách, pháp luật về Hiệp định RCEP.

5/ Xây dựng các chương trình phát triển thị trường, chương trình xúc tiến thương mại cho các mặt hàng xuất khẩu có tiềm năng và lợi thế của Việt Nam.

6/ Tập trung cơ cấu lại công nghiệp, tạo nền tảng cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đẩy nhanh quá trình cơ cấu lại nông nghiệp và kinh tế nông thôn theo mô hình sản xuất tiên tiến, ứng dụng khoa học - công nghệ, an toàn, thân thiện với môi trường.

7/ Đẩy mạnh các chương trình xúc tiến xúc tiến thương mại - đầu tư tại các nước RCEP nhằm thông tin cho cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài về cơ hội và lợi thế môi trường kinh doanh đầu tư của Bình Dương, qua đó phát triển quan hệ thương mại, thu hút đầu tư nước ngoài vào những lĩnh vực trọng điểm; củng cố vị thế, vai trò và hình ảnh của Việt Nam nói chung và tỉnh Bình Dương trên trường quốc tế.

8/ Thúc đẩy các sáng kiến hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, liên kết, tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu; đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và kinh doanh bền vững.

9/ Đánh giá định lượng những tác động của Hiệp định RCEP đối với các ngành sản xuất, cung cấp dịch vụ và đề xuất các biện pháp cụ thể trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh cho các ngành này.

10/ Nâng cao vai trò của các hiệp hội doanh nghiệp, thông qua các hiệp hội doanh nghiệp nắm bắt, giải quyết những khó khăn, vướng mắc của cộng đồng doanh nghiệp nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ngoài ra, định hướng cho các Hiệp hội đổi mới văn hóa sản xuất, khởi nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tư nhân nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm, đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng của các nước RCEP.

 


Thanh Tâm – P.QLTM

Lượt xem: 3624

Thống kê truy cập

Đang truy cập:385

Tổng truy cập: 8328146