Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Bình Dương thực hiện một số giải pháp đẩy mạnh chương trình xúc tiến đầu tư năm 2022

11-11-2021

Bình Dương thực hiện một số giải pháp đẩy mạnh chương trình xúc tiến đầu tư năm 2022

Với mục tiêu đến năm 2030, Bình Dương sẽ là Trung tâm phát triển công nghiệp của Vùng, hoàn thành việc xây dựng đô thị thông minh; nâng dần chất lượng về phát triển mới, thu hút đầu tư gắn với sản xuất theo xu hướng khoa học-công nghệ tiên tiến, ít thâm dụng lao động … đưa Bình Dương thành “Vùng đổi mới sáng tạo”.

Đồng chí Nguyễn Lộc Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương (phải) cùng đại diện Becamex IDC

chủ trì điểm cầu tỉnh Bình Dương. (Trích hình ảnh từ báo điện tử Quân đội nhân dân)

          Để đạt được mục tiêu đã đề ra, trong năm 2022 tỉnh Bình Dương sẽ tập trung cho 8 hoạt động xúc tiến đầu tư thông qua việc thực hiện một số giải pháp trọng tâm. Đặc biệt có các giải pháp như:

- Quan tâm công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, viên chức làm công tác xúc tiến đầu tư. Hỗ trợ, khuyến khích các cơ sở giáo dục đào tạo ngành nghề có chất lượng cao nhằm phục vụ cho các ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh.

- Tập trung nguồn lực chuyên hoạt động xúc tiến đầu tư trực tiếp sang các hình thức điện tử, trực tuyến

- Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, mời gọi đầu tư theo hướng tập trung vào các tập đoàn kinh tế lớn, các nhà đầu tư sử dụng công nghệ cao, công nghệ sạch, thân thiện với môi trường để xây dựng doanh nghiệp Bình Dương có năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững.

- Tăng cường mối liên kết vùng trong thu hút đầu tư, phối hợp với các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

- Nâng cấp dịch vụ và hỗ trợ nhà đầu tư có hiệu quả. Thực hiện công khai, minh bạch các chủ trương, chính sách của Nhà nước, nhất là về chính sách thu hút đầu tư, thủ tục hành chính, các chính sách mới ban hành, thông tin về quy hoạch, kế hoạch, dự án...

Hy vọng rằng bằng quyết tâm, nổ lực và tinh thần đoàn kết, sáng tạo của cả hệ thống chính trị và nhân dân tỉnh Bình Dương sẽ đạt được mục tiêu đề ra./.

 

 


Kim Bình – Văn phòng Sở

Lượt xem: 3162

Thống kê truy cập

Đang truy cập:389

Tổng truy cập: 6407222