Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Bình Dương: Nỗ lực cải cách thủ tục hành chính phục vụ Nhân dân

16-12-2021

Bình Dương: Nỗ lực cải cách thủ tục hành chính phục vụ Nhân dân

Trong giai đoạn “bình thường mới”, việc triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3, 4 là việc làm cấp thiết. UBND tỉnh Bình Dương đã triển khai thực hiện DVCTT nhằm tạo sự đồng bộ, dễ tiếp cận cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Trong tháng 11/2021, Bình Dương đã thực hiện tạo mới 08 quy trình điện tử giải quyết TTHC của Sở Công Thương trên phần mềm Một cửa tỉnh; cập nhật danh mục của 326 TTHC chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế theo Quyết định công bố được ban hành. Tiếp tục đưa tính năng đặt lịch hẹn vào sử dụng, phục vụ hoạt động tiếp nhận hồ sơ TTHC trong giai đoạn bình thường mới tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.