Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Bình Dương nghiêm túc thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ trong 6 tháng đầu năm

20-07-2020

Nhằm triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ tại Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020; ngay từ đầu năm, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành kế hoạch số 445/KH-UBND nhằm quán triệt các Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu tại Nghị quyết gắn liền với việc kiểm điểm trách nhiệm của mình trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; khắc phục những khuyết điểm, yếu kém; phát huy những thành quả đạt được nhằm đề ra các giải pháp thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ.

Trong tình hình đại dịch Covid-19 chưa có dấu hiệu suy giảm, thực hiện theo chỉ đạo của UBND về kế hoạch Hành động tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương; thời gian qua, tỉnh đã tổ chức nhiều đoàn khảo sát nắm tình hình sản xuất và kinh doanh của các Hiệp hội và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Qua đó, kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Từ đó, chỉ đạo triển khai các giải pháp thực hiện các chính sách hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động sản xuất công nghiệp và thương mại theo chủ trương của Chính phủ.

Bên cạnh đó, về việc tiếp tục đơn giản hóa các quy định về điều kiện kinh doanh; đẩy mạnh thanh toán điện tử và cung cấp dịch công trực tuyến cấp độ 4, Bình Dương tiếp tục triển khai cam kết thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ đăng tải thông tin mẫu dấu của doanh nghiệp trong thời gian ½ ngày làm việc; phối hợp với nhiều Ngân hàng Thương mại trên địa bàn tỉnh thực hiện thủ tục đăng ký tài khoản Ngân hàng cho doanh nghiệp tại thời điểm thành lập. Theo đó, trong trường hợp hồ sơ doanh nghiệp hợp lệ thì chỉ cần 2,5 ngày làm việc đã có thể gia nhập thị trường.

Công chức làm việc tại bộ phận "Một cửa" xử lý hồ sơ dịch vụ công trực tuyến

Theo báo cáo của UBND tỉnh, tính đến 15/06/2020, đã thu hút được 25.686 tỷ đồng vốn đăng ký kinh doanh, gồm 2.709 doanh nghiệp đăng ký mới với tổng số vốn đăng ký là 16.379 tỷ đồng (giảm 7,3% về số lượng và 12,1% về số vốn so với cùng kỳ); 523 doanh nghiệp điều chỉnh tăng 11.402 tỷ đồng (tăng 18,1% về số lượng và giảm 0,3% về số vốn so với cùng kỳ). Có 25 doanh nghiệp điều chỉnh giảm 535 tỷ đồng (tăng 19% về số lượng và giảm 70,2% về số vốn so với cùng kỳ). Số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh là 493 (tăng 77,98% so với cùng kỳ); số doanh nghiệp giải thể là 106 (tăng 63,1% so với cùng kỳ); số doanh nghiệp bỏ địa điểm kinh doanh là 203 (tăng 29,3% so với cùng kỳ). Lũy kế đến 15/06/2020, toàn tỉnh có 45.201 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký là 390.343 tỷ đồng.

Đồng thời, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần trên toàn tỉnh đạt 853,3 triệu đô la Mỹ, bằng 65% so với cùng kỳ năm 2019, đạt 60,9% so với chỉ tiêu năm 2020. Lũy kế đến 15/06/2020, toàn tỉnh có 3.852 dự án đầu tư nước ngoài đã đăng ký với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 34 tỷ 902 triệu đô la Mỹ.

Trong thời gian qua, việc khuyến khích doanh nghiệp thực hiện các thủ tục đăng ký dịch vụ công cấp độ 3, cấp độ 4 đối với lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp đã có những kết quả đáng khích lệ, tỷ lệ hồ sơ đăng ký qua mạng điện tử chiếm trên 95%. Đặc biệt, mới đây BHXH tỉnh đã đẩy mạnh việc triển khai thực hiện giao dịch điện tử lĩnh vực BHXH nhằm giảm thời gian cho việc thực hiện các TTHC liên quan đến thu, nộp BHXH; đồng thời triển khai thực hiện việc nhận và trả kết quả TTHC qua hệ thống Bưu điện. Công tác giải quyết các chế độ được đảm bảo thực hiện theo phương châm kịp thời, đầy đủ, chính xác. Trong 06 tháng đầu năm 2020, đã tiếp nhận khoảng 393.430 lượt hồ sơ (trong đó số hồ sơ nộp qua Bưu điện là 28.767, số hồ sơ nộp trực tiếp là 62.326, chiếm 15,8% và số hồ sơ nộp qua giao dịch điện tử là 302.337), tăng 7% so với cùng kỳ năm trước và trả kết quả 384.271 hồ sơ các loại, tăng 2,7%.

Từ đầu năm đến nay, điện lực Bình Dương đã giải quyết cấp điện cho hơn 518 khách hàng mua điện trung áp, thời gian giải quyết trung bình là 4,15 ngày/khách hàng, đảm bảo được giải quyết đúng thời gian theo quy định (≤ 7 ngày làm việc). Đã triển khai hình thức thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt trên toàn tỉnh và hiện nay điện lực Bình Dương đã ngừng hình thức thu tiền tại nhà. Trong thời gian tiếp theo, sẽ tiếp tục ứng dụng công nghệ tiên tiến trong xây dựng cũng như quản lý vận hành, ứng dụng công nghệ thi công hotline khi thi công lưới điện trung áp nhằm giảm thiểu thời gian ngừng giảm cung cấp điện cho khách hàng. Đồng thời, tiếp tục thực hiện tuyên truyền các nội dung về chính sách giá điện đối với công nhân, sinh viên và người lao động thuê nhà để ở; các tiểu phẩm về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả thông qua đài phát thanh truyền hình Bình Dương; chú trọng hơn nữa việc thực hiện các công tác tuyên truyền, quảng bá các kênh giao dịch của điện lực, đặc biệt là các kênh giao dịch trực tuyến.

Tình hình dịch bệnh Covid-19 ngày càng lây lan rộng rãi và gây ra  những bất ổn về kinh tế đã mang đến nhiều thách thức cho xã hội như hiện nay. Mặc dù đại dịch này được kiểm soát tốt tại Việt Nam, nhưng thời gian qua đã tạo ra những tác động không nhỏ đến phát triển kinh tế - xã hội của cả nước nói chung và Bình Dương nói riêng.

Trước những thách thức đó, trong thời gian tới, bằng sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, doanh nghiệp trong tỉnh, Bình Dương sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của trung ương để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước. Để đạt được kết quả đó, trong những tháng còn lại của năm 2020, tỉnh Bình Dương cần tập khẩn trương triển khai các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước theo kết luận của Bộ Chính trị số 77-KL/TW ngày 05/6/2020. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, theo dõi tình hình hoạt động, kịp thời giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp và nhà đầu tư; nghiên cứu, đổi mới, nâng cao hiệu quả tiếp thị, kêu gọi đầu tư và các hội nghị gặp gỡ, đối thoại doanh nghiệp, các hiệp hội, nhà đầu tư. Đồng thời, tiếp tục phổ biến, tuyên truyền sâu rộng các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ.

Song song đó, tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm chi phí doanh nghiệp, các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số hội nhập kinh tế quốc tế. Tháo gỡ các vướng mắc của các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đang triển khai; lập đề án xây dựng một số khu công nghiệp công nghệ cao; khu, cụm công nghiệp hỗ trợ, phục vụ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa; xây dựng quy chế quản lý cụm công nghiệp. Thực hiện cải cách toàn diện công tác quản lý, kiểm tra chuyên ngành và kết nối Cổng thông tin một cửa quốc gia. Đẩy mạnh thanh toán điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4, 5. Phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo (startup)./.


Diệu Hằng – P. KHTCTH

Lượt xem: 1952

Thống kê truy cập

Đang truy cập:113

Tổng truy cập: 472643