Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Bình Dương Kỷ niệm ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 15/03/2022

18-03-2022

Bình Dương Kỷ niệm ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 15/03/2022

Trong năm qua, những tác động nghiêm trọng, phức tạp và kéo dài của đại dịch Covid-19, năm 2021 tiếp tục là một năm có nhiều khó khăn, thách thức đối với kinh tế xã hội của đất nước nói chung, cũng như đối với các các hoạt động sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng nói riêng. Sáng ngày 15/3/2022, tại Hội trường Uỷ ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một Ông Nguyễn Văn Bán – Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (Hội BVQLNTD) tỉnh Bình Dương chủ trì và đại diện Cục Quản lý Cạnh tranh – Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng phía nam, Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Phụ nữ tỉnh và hơn 200 hội viên và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương tham dự Lễ phát động Ngày Quyền tiêu dùng Việt Nam năm 2022.