Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Do dịp Tết Nguyên Đán năm 2019 rơi vào tháng 2 nên tình hình xuất nhập khẩu của hầu hết các mặt hàng đều giảm mạnh so với tháng trước, nhưng kim ngạch xuất khẩu hai tháng đầu năm ở Bình Dương vẫn đạt mức tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái; Thặng dư thương mại 02 tháng đạt hơn 01 tỷ đô la Mỹ.

Kim ngạch xuất nhập khẩu đã tăng mạnh trong 2 tháng đầu năm

Kim ngạch xuất khẩu tháng 02 năm 2019 ước đạt 1 tỷ 474 triệu USD, giảm 39,5% so với tháng trước và tăng 13,8% so cùng kỳ. Trong đó: khu vực kinh tế trong nước 301,9 triệu USD, giảm 31,4% so với tháng trước và tăng 2,3% so cùng kỳ; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 1 tỷ 172 triệu USD, giảm 40,4% so với tháng trước và tăng 16,4% so cùng kỳ.

Lũy kế 02 tháng đầu năm 2019, kim ngạch xuất khẩu ước thực hiện 3 tỷ 911 triệu USD, tăng 12,3% so với cùng kỳ. Trong đó: khu vực kinh tế trong nước 771,6 triệu USD, tăng 2,3% so với cùng kỳ; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 3 tỷ 140 triệu USD, tăng 15,1% so với cùng kỳ.

Về kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng xuất khẩu chủ lực trong tháng 02/2019cụ thể như sau: sản phẩm gỗ ước đạt 183,2 triệu USD, giảm 36,3% so với tháng trước và tăng 10,5% so cùng kỳ; hàng dệt may: 178,8 triệu USD, giảm 29,2% so với tháng trước và tăng 17% so cùng kỳ; hàng giày da: 206,3triệu USD, giảm 16,9%so với tháng trước và tăng 11,7% so cùng kỳ; gốm sứ: 14,1 triệu USD, giảm 21% so với tháng trước và tăng 9,1% so cùng kỳ; mủ cao su: 14.589 tấn, giảm 34,6% so với tháng trước và tăng 4% so cùng kỳ,…

Hai tháng đầu năm 2019 so với cùng kỳ, có 23/23 nhóm hàng xuất khẩu chủ yếu tăng so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng chủ lực tiếp tục tăng so với cùng kỳ, như: sản phẩm gỗ (+12,4%), hàng dệt may (+12,9%), giày dép (+12,6%), hàng gốm sứ (+12,3%), mủ cao su (+8,3%).

Kim ngạch nhập khẩu tháng 02 năm 2019 ước đạt 1 tỷ 386 triệu USD, giảm 6,1% so với tháng trước và tăng 34,2% so với cùng kỳ, trong đó, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 1 tỷ 216 triệu USD, giảm 1,2% so với tháng trước và tăng 33,6% so với cùng kỳ.

Lũy kế 02 tháng đạt 2 tỷ 862 triệu USD, tăng 5,7% so với cùng kỳ, trong đó, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 2 tỷ 448 triệu USD, tăng 5,6% so với cùng kỳ.Có 15/15 nhóm hàng nhập khẩu chủ yếu tăng so với cùng kỳ.


Lượt xem: 88

Thống kê truy cập

Đang truy cập:76

Tổng truy cập: 462408