Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Bình Dương: Ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh

19-11-2019

CMSC Vừa qua, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/11/2019 và thay thế Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 25/7/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định về Quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Quy chế gồm 05 Chương, 27 Điều quy định về hoạt động vật liệu nổ công nghiệp (sau đây viết tắt là VLNCN), an toàn trong hoạt động VLNCN và trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương và tổ chức, cá nhân hoạt động VLNCN trên địa bàn tỉnh Bình Dương.​

Theo đó, quy chế được áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến quản lý Nhà nước và tham gia hoạt động VLNCN trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Các hoạt động VLNCN phục vụ mục đích an ninh, quốc phòng và trong các trường hợp khẩn cấp theo quy định pháp luật không thuộc đối tượng áp dụng quy chế này.

 

Lãnh đạo và Đội công nhân nổ mìn của Chi nhánh Công nghiệp hóa chất mỏ Bình Dương

Lãnh đạo và Đội công nhân nổ mìn của Chi nhánh Công nghiệp hóa chất mỏ Bình Dương

 

Bình Dương là tỉnh có nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng và thi công công trình. Hiện nay, toàn tỉnh có 19 doanh nghiệp sử dụng VLNCN để phục vụ cho hoạt động nổ mìn khai thác đá tại 22 điểm mỏ, tập trung chủ yếu tại địa bàn huyện Bắc Tân Uyên (13 mỏ), Phú Giáo (03 mỏ), thị xã Dĩ An (05 mỏ), huyện Dầu Tiếng (01 mỏ). Trong 6 tháng đầu năm 2019, các đơn vị sản xuất, kinh doanh VLNCN trên địa bàn tỉnh đã cung ứng gần 2.050 tấn thuốc nổ công nghiệp, đáp ứng tốt nhu cầu tiêu thụ trong tỉnh./.


VIỆT VŨ - QLNL&KTAT

Tài liệu đính kèm: File QD ban hanh quy che.pdf

Lượt xem: 263

Thống kê truy cập

Đang truy cập:96

Tổng truy cập: 472562