Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Bình Dương áp dụng giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ theo quy định mới từ năm 2020

21-11-2019

CMSC Ngày 14/11/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND về việc Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020 và bãi bỏ Điều 3, Quy chế về tổ chức quản lý và phát triển chợ trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Ban hành theo Quyết định số 47/2005/QĐ-UB ngày 25/03/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh).

Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số  24/2019/QĐ-UBND về việc Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh. Quy định này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động quản lý kinh doanh, khai thác sử dụng mặt bằng, diện tích bán hàng, dịch vụ tại chợ trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Chợ Hài Mỹ

Chợ Hài Mỹ

Quy định mới ban hành gồm 3 chương, 10 Điều. Trong đó, giá sử dụng diện tích bán hàng tại chợ và việc thực hiện thu tiền sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được nêu chi tiết tại Chương II và Chương III.

Theo quy định tại Điều 6, Chương II, các chợ được đầu tư bằng nguồn vốn trong ngân sách nhà nước thì mức giá đối với điểm kinh doanh cố định đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, chi phí vệ sinh môi trường, sắp xếp ngành hàng kinh doanh tại chợ, an ninh trật tự, bảo trì, mua sắm thiết bị phòng cháy chữa cháy, cấp thoát nước, các chi phí: điện, nước (sử dụng cho mục đích hoạt động chung của chợ); không bao gồm tiền điện, nước của tiểu thương được tính riêng theo đồng hồ (chi tiết tại Quyết định đính kèm). Bên cạnh đó, giá sử dụng diện tích bán hàng tại chợ đối với điểm kinh doanh không cố định được tính như sau:

Đơn vị: đồng/ngày

Phân loại

Khu vực đô thị

Khu vực nông thôn

Chợ hạng 1

6.000

Chợ hạng 2

5.500

3.000

Chợ hạng 3

4.500

2.000

 

Song song đó, giá tối đa sử dụng diện tích bán hàng tại chợ đối với chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước được quy định tại Điều 7: Chủ đầu tư căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 của Bộ Tài chính quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ, xây dựng mức giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng, nhưng không được cao hơn mức giá tối đa đã được UBND tỉnh ban hành và gửi quyết định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ cho Sở Công thương, Sở Tài chính, UBND huyện, thị xã, thành phố nơi đầu tư xây dựng chợ và các ngành có liên quan.  

Điểm kinh doanh cố định bên trong chợ (ảnh minh họa)

Điểm kinh doanh cố định bên trong chợ (ảnh minh họa)

Trong đó, đối với điểm kinh doanh cố định, tất cả mức giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, vệ sinh môi trường, sắp xếp ngành hàng kinh doanh tại chợ, an ninh trật tự, bảo trì, mua sắm thiết bị phòng cháy chữa cháy, cấp thoát nước, các chi phí như: điện, nước (sử dụng cho mục đích hoạt động chung của chợ); không bao gồm tiền điện, nước của tiểu thương được tính riêng theo đồng hồ. (chi tiết tại Quyết định đính kèm)

Ngoài ra, quy định đối với điểm kinh doanh không cố định gồm chợ hạng 1,2,3 thì mức giá cao nhất không quá 12.000 đồng/ngày (tương ứng với diện tích đất 3m2). Riêng trường hợp hộ kinh doanh trong trường hợp này sử dụng nhiều hơn 3m2/hộ thì mỗi diện tích tăng thêm áp dụng mức thu tăng thêm tương ứng.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020 và bãi bỏ Điều 3, Quy chế về tổ chức quản lý và phát triển chợ trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Ban hành theo Quyết định số 47/2005/QĐ-UB ngày 25/03/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh).

 

 

 

 


DIỆU HẰNG - KHTCTH

Tài liệu đính kèm: QD 24.2019.gia dich vu cho.pdf

Lượt xem: 104

Thống kê truy cập

Đang truy cập:102

Tổng truy cập: 291731