Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Tỉnh Bình Dương: 33 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu sắp hết hạn cấp phép

11-02-2020

CMSC Để các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh chủ động trong việc nộp hồ sơ đề nghị cấp phép, vừa qua, Sở Công thương đã ban hành công văn số 170/SCT-QLNL&KTAT thông báo đến 33 doanh nghiệp có Giấy chứng nhận đủ diều kiện cửa hàng bán lẻ xăng dầu sắp hết hạn (danh sách lèm theo).

 

Ngoài ra, thương nhân phải lập hồ sơ như đối với trường hợp cấp mới quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 25 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP và gửi về Sở Công thương trước ba mươi (30) ngày, trước khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực.

Nay Sở Công thương thông báo đến các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện tự kiểm tra, rà soát các điều kiện quy định đối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu; đảm bảo thực hiện các hoạt động kinh doanh xăng dầu đúng quy định pháp luật hiện hành./.


Việt Vũ

Tài liệu đính kèm: 170-SCT-QLNL&KTAT.signed.pdf

Lượt xem: 316

Thống kê truy cập

Đang truy cập:700

Tổng truy cập: 8345874