Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Bí thư Đảng ủy Sở Công thương tiếp đoàn kiểm tra của Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về việc triển khai học tập và thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư

14-10-2019

Thực hiện Quyết định số 161-QĐ/ĐUK ngày 22/8/2019 của Đảng ủy khối Các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về việc triển khai học tập và thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư, chiều ngày 30/9/2019, Ông Nguyễn Văn Dành – Bí thư Đảng ủy Sở Công thương đã chủ trì tiếp đoàn kiểm tra tại Sở.

Đ/c Nguyễn Thanh Hà - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Sở thông qua báo cáo kiểm tra

Tại cuộc họp, Đảng bộ Sở Công thương trình bày đặc điểm tình hình Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, bao gồm quá trình sắp xếp, kiện toàn bộ máy tổ chức theo Quyết định của Tỉnh ủy. BCH Đảng bộ luôn đề cao việc xây dựng tinh thần đoàn kết, tập trung thống nhất trong cấp ủy và trong toàn Đảng bộ; đề cao vai trò, tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu, của các đồng chí tham gia cấp ủy, của cán bộ đảng viên trong sinh hoạt và công tác, là tấm gương cho quần chúng noi theo. Chi bộ đã kịp thời phổ biến và quán triệt nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị số 10-CT/TW, của ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X), Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về "Nội dung sinh hoạt chi bộ" và cấp ủy đã nhận thức được tầm quan trọng của việc sinh hoạt chi bộ trong việc xây dựng, chỉnh đốn đảng và nâng cao tính chiến đấu của đảng để lãnh đạo đơn vị hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ cấp trên giao phó. Qua đó đã triển khai thực hiện theo chỉ thị và hướng dẫn một cách linh động, tương đối có hiệu quả, theo đúng quy trình.

Hàng năm, BCH Đảng bộ Sở Công thương xây dựng chương trình, kế hoạch công tác cho cả năm và cụ thể hóa nội dung sinh hoạt theo từng tháng. Qua đó, các kết quả đạt được cho thấy nhận thức của cấp ủy, cán bộ đảng viên về vị trí, vai trò của tổ chức cơ sở Đảng, chi bộ và ý nghĩa, tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ, chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng cao; nề nếp sinh hoạt được đảm bảo, duy trì đều đặn đúng thời gian quy định; nội dung sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy có chuyển biến tích cực, được chuẩn bị chu đáo, đúng trình tự các bước, nội dung phong phú, sôi nổi, thực chất và hiệu quả hơn; nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng, chế dộ tự phê bình và phê bình; sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ được phát huy; đảm bảo công tác lưu trữ hồ sơ đảng viên đúng quy định; công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên để từng bước nâng cao chất lượng đảng viên tại cơ sở; thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên thông qua công tác kiểm tra, giám sát, chấp hành điều lệ Đảng, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy quy chế cơ quan, đơn vị. Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề cho toàn thể đảng viên trong đảng bộ đạt kết quả tốt.

Bên cạnh những kết quả đạt được, BCH Đảng bộ vẫn còn những mặt hạn chế. Do đó, Đảng ủy Sở Công thương đã đưa ra một số giải pháp khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động trong hoạt động của Đảng bộ trong tương lai.

Đại diện Đoàn kiểm tra, Bà Nguyễn Thị Xuân Mai – Phó Bí thư Đảng ủy Khối thống nhất với tinh thần cuộc họp, đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ Sở Công thương trong việc thực hiện chỉ thị của Ban Bí thư vừa qua. Đồng thời góp ý một số giải pháp, nhiệm vụ mà BCH Đảng ủy cần thực hiện trong thời gian tới nhằm khắc phục các tồn tại, nâng cao sức chiến đấu của Đảng./.