Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Ban hành Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương

14-03-2019

Thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động được quy định tại điểm b khoản 3 Điều 33 Luật An toàn, vệ sinh lao động; khoản 6 Điều 42 Nghị định số 44/2016/NĐ-CP, ngày 26 tháng 7 năm 2017.

Ngày 26 tháng 7 năm 2017, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 10/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương ban hành 18 quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương quản lý cụ thể như sau:

 

Hình ảnh về các thiết bị phải kiểm định kỹ thuật an toàn: Chai chứa LPG, trụ nạp LPG, các van trên hệ thống chiết nạp LPG, ….tại trạm LPG

 1. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động nồi hơi có áp suất trên 16 bar.
 2. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động bình chịu áp lực.
 3. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động bồn chứa khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG).
 4. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động hệ thống đường ống dẫn hơi và nước nóng.
 5. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại.
 6. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động hệ thống tồn chứa, nạp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG).
 7. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG).
 8. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động chai thép hàn nạp lại được dùng cho khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG).
 9. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động cột chống thủy lực đơn, giá khung di động và dàn chống tự hành cấu tạo từ các cột chống thủy lực đơn sử dụng trong việc chống giữ lò trong khai thác hầm lò.
 10. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động tời, trục tải có tải trọng từ 10.000N trở lên sử dụng trong khai thác hầm lò.
 11. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động máy biến áp phòng nổ.
 12. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động động cơ điện phòng nổ.
 13. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thiết bị phân phối, đóng cắt phòng nổ.
 14. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thiết bị điều khiển phòng nổ.
 15. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động máy phát điện phòng nổ.
 16. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động cáp điện sử dụng trong môi trường có khí cháy và bụi nổ (cáp điện phòng nổ).
 17. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thiết bị chiếu sáng phòng nổ.
 18. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động máy nổ mìn điện.

Thông tư này sẽ có hiệu lực thi hành vào ngày 15/9/2017. Bên cạnh đó, Bộ Công Thương cũng quy định đối với các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương đã được kiểm định trước ngày Thông tư này có hiệu lực tiếp tục có hiệu lực đến hết thời hạn ghi trên Giấy chứng nhận kết quả kiểm định. Đến thời hạn tiếp theo phải do tổ chức kiểm định đã được Bộ Công Thương cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định thực hiện; Đối với máy, thiết bị thuộc dây chuyền đang vận hành không thể tách rời kiểm định riêng thì thời hạn kiểm định định kỳ theo chu kỳ bảo dưỡng, sửa chữa của dây chuyền nhưng không quá thời hạn quy định của nhà sản xuất hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng. Các tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng phải duy trì và chịu trách nhiệm về điều kiện làm việc an toàn cho máy, thiết bị./.


Thống kê truy cập

Đang truy cập:81

Tổng truy cập: 10393