Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

10 tháng đầu năm 2021, Bình Dương duy trì mức xuất siêu đạt 05 tỷ đô la Mỹ

12-11-2021

10 tháng đầu năm 2021, Bình Dương duy trì mức xuất siêu đạt 05 tỷ đô la Mỹ

Tháng 10/2021, kim ngạch xuất khẩu tỉnh Bình Dương uớc đạt 02 tỷ 270 triệu đô la Mỹ, tăng 19,9% so với tháng trước và giảm 18,3% so với cùng kỳ; lũy kế 10 tháng, kim ngạch xuất khẩu đạt 26 tỷ 442 triệu đô la Mỹ, tăng 19,3% so với cùng kỳ.

Kim ngạch nhập khẩu tháng 10/2021ước đạt 01 tỷ 969 triệu đô la Mỹ, tăng 23,2% so với tháng trước và giảm 8% so với cùng kỳ; lũy kế 10 tháng, kim ngạch nhập khẩu đạt 21 tỷ 480 triệu đô la Mỹ, tăng 26,4% so với cùng kỳ.

Như vậy, 10 tháng đầu năm 2021, Bình Dương vẫn duy trì mức xuất siêu đạt 05 tỷ đô la Mỹ. Đây là tiền đề quan trọng để kim ngạch xuất, nhập khẩu Bình Dương tự tin hoàn thành kế hoạch năm 2021.

                                                    


Kim Cúc – Văn phòng Sở

Lượt xem: 699

Thống kê truy cập

Đang truy cập:249

Tổng truy cập: 4946014