Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

09 tháng đầu năm 2019, hoạt động công nghiệp – thương mại trên địa bàn thị xã Thuận An tăng trưởng khá.

02-10-2019

Thị xã Thuận An là một trong những địa phương có tốc độ phát triển kinh tế cao trên địa bàn tỉnh Bình Dương với nhiều khu, cụm công nghiệp khá phát triển.

Chín tháng đầu năm 2019, giá trị sản xuất công nghiệp ước thực hiện 168.188 tỷ đồng (giá cố định năm 2010), tăng 8% so với cùng kỳ, đạt 73,7% Nghị quyết. Trong đó, thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện 117.104 tỷ đồng, tăng 8 % so cùng kỳ, chiếm 69,4% trong cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn; thành phần kinh tế trong nước ước thực hiện 51.084 tỷ đồng, tăng 8% so cùng kỳ, chiếm 30,6% trong cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp.

Bên cạnh đó, hoạt động thương mại tại địa phương cũng duy trì tốc độ phát triển tốt. Trên địa bàn thị xã hiện có 30.000 hộ hoạt động kinh doanh thương mại dịch vụ, 06 siêu thị, 07 trung tâm thương mại, 25 chợ theo quy hoạch đã đi vào hoạt động ổn định. 09 tháng đầu năm 2019, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 49.630 tỷ đồng, tăng 23% so cùng kỳ, đạt 74,9% Nghị quyết.

Mua sắm tại siêu thị Aeon Bình Dương – Một trong các siêu thị lớn trên địa bàn thị xã Thuận An

Với những kết quả khả quan đã đạt được trong 09 tháng đầu năm 2019 trên lĩnh vực công nghiệp, thương mại sẽ là tiền đề thuận lợi để thị xã Thuận An hoàn thành tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.