Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi một số mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

17-05-2010

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 63/2010/TT-BTC hướng dẫn việc điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Ngày 22/4/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 63/2010/TT-BTC hướng dẫn việc điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi. Theo đó, Thông tư điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng gồm hạt nhựa ABS mã số 3903.30.90.10; hạt nhựa GPPS mã số 3903.11.00.10; hạt nhựa HIPS mã số 3903.19.00.10 quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 216/2009/QĐ-BTC ngày 12/11/2009 của Bộ Tài chính từ mức thuế suất 3% xuống còn 2%.
 
Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký./.


Lượt xem: 99

Thống kê truy cập

Đang truy cập:303

Tổng truy cập: 8214566